Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0801003712013MAGAZİN HABERCİLİĞİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Magazin haberleri popüler kültürün ürünüdür ve bu haberler özellikle popüler basın içinde hayat bulur. Popüler basını anlamak için öncelikle, popüler kültür kavramını açıklamak gerekir. Magazinciler ve paparazziler meslekî pratiklerinde tiraj/izlenme oranı uğruna gazetecilik meslek ahlâkına uymayan tutum ve davranışlarda bulunmaktadır. En çok kişi haklarına saldırılan, en çok özel hayatı konu edinen ve dolayısıyla en çok basın davalarına konu olan alan magazindir. Bu nedenle Magazin haberlerini, paparazzi haberlerini ve magazinelleşen haberleri öğretmeye yönelik “Magazin Haberciliği” dersinde etik konusuna değinilecektir. Haber metni ve fotoğraflarında “kamu yararı” kıstası temel amaçtı. Ancak liberal çoğulcu sistem içinde işleyen medyada zamanla haber anlayışı da değişmeye başladı. Artık bilgilenmenin ötesinde eğlendirmenin önem kazandığı, “kamu ilgisi” kriterinin “kamu yararı” kriterinin önüne geçtiği görülmektedir. Kamu ilgisine yönelik ve eğlendiren magazin haberleri, tirajı ve izlenme oranlarını arttırmaktadır. Bu durum magazin gazetecileri, paparazziler, serbest gazeteciler (freelence) ve onların çektikleri fotoğrafların gazeteler için önemini de arttırdı. Gizli kamera çekimleri, teleobjektifler aracılığıyla paparazzi çekimleri ve bilgisayar ortamında fotoğrafların kurgulanması ve gerçeğin yeniden üretilmesini en önemli etik sorunlar olarak belirlendi. Varolan belli başlı etik teorilerden yola çıkarak iletişim alanıyla ilgili olan etik teoriler üzerinden magazin basını bu derste sorgulanacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şebnem Soygüder
Öğrenme Çıktıları
1Magazin haberi ile magazinleşen haberi ayırt edebilme
2Haberin etik ilkelere uygun üretilip üretilmediğini kavrayabilme
3Haberdeki manipülasyon ve teknik müdahaleleri anlayabilme
4Basın fotoğraflarını analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste magazinin tanımı ve sınıflandırılması yapılacaktır. Magazin haberinin, paparazzi haberinden, depo haberden, kültür-sanat haberinden farkı ortaya konulacaktır. Magazinelleşen haberin yeri, önemi, haber bültenleri ve programlarındaki ağırlığı ve magazin haberlerinden farkı açıklanacaktır. Magazin haberciliği dersinde fotoğraflar ve görüntüler üzerinde çözümlemeler yapılacaktır. Magazin haberinin malzemesi olan insanlar (magazinin kahramanları), kısaca ünlüler ve ünlü adayları sınıflandırılacak. Konunun sosyolojik ve ideolojik boyutu tartışılacaktır. “Magazin Haberciliği” dersini önermemizdeki amaç “magazin haberciliği” konusunda iletişim fakültesi öğrencilerini, diğer bir deyişle, gazeteci adaylarını eğitmektir. Bu derste magazin haberinin tarihçesinden tanımına, üretiminden sunumuna, ideolojisinden etiğine kadar A’dan Z’ye her şey açıklanmaya çalışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Popüler kültür nedir? Magazin haberleri popüler kültür ürünü müdür?Anlatım
2Magazin haberi nedir? Bu yelpazenin içindeki haber türleri nelerdir? Haberin magazinelleşmesi (info-taiment) nedir? Magazin haberi ve magazinelleşen haber arasındaki fark.Anlatım
3Türkiye’de ve dünyada magazin haberciliğinin tarihçesi ve gelişimi.Anlatım
4Televizyonda yayınlanan magazin programları. 1990 sonrası topluma yerleşen eğlence ve tele-vole kültürü.Anlatım
5Paparazzi kimdir? Anlatım
6Başarılı bir magazin fotoğrafçısı ve paparazzi nasıl olur? Fotoğrafçılık etkinliği bakımından mesleğin işlenişiAnlatım
7Dünyada ve Türkiye’de gazete ve televizyonda yayınlanan paparazzi haberleri örnekleri üzerinde tartışılacak, karşılaştırmalar yapılacak. Çekim teknikleri, fotoğraf estetiği ve haber dili incelenecek.Anlatım
8Ara sınav (Vize)
9Gazetelerde magazin şeflerinin ve fotoğraf editörlerinin önemi ve haberi değerlendirip seçerken göz önünde bulundurdukları kriterler açıklanacakAnlatım
10Şöhret, yıldız, ünlü kavramları açıklanacak. Magazine konu olan kimler? Kaç çeşit şöhret vardır? Sıradan insanlar magazine konu olur mu? Haberciler ile şöhret kişiler arasındaki ilişki nasıl?Anlatım
11Magazine konu olan kişiler yani ünlüler nasıl fotoğraflanırlar? Paparazzi fotoğrafları, stüdyo ortamında çekilen fotoğraflar ve haberi magazinelleştiren fotoğraflar.Anlatım
12Magazin haberciliği ile ortaya çıkan etik sorunlar nelerdir? Kişilik haklarına saldırı ve özel hayata müdahale nerde başlar ve nerde biter? Dünyada ve Türkiye’de magazin basınını düzenleyen etik ilkeler ve kodlar nelerdir?Anlatım
13Magazin haberlerinde hangi yöntemlerle etik ilkeler ihâl edilir? Gizli kamera ve teleobjektif kullanımı, bilgisayar ortamında görüntü üzerinde eklemeler ve çıkarmalar, manipülasyon, uydurma ve yalan haber.Anlatım
14Örnek magazin haberleri ve fotoğrafları üzerinden etik çözümlemeler ve değerlendirmeler yapılır.Anlatım
15Örnek Haberlerin incelenmesiAnlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: BAUDRİLLARD, Jean, Tüketim Toplumu, Çev: Hazal Deliceçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004. DAĞTAŞ, Erdal, Türkiye’de Magazin Basını, Ütopya Yayınları, İstanbul, 2006. DEBORD, Guy, Gösteri Toplumu, Çev: Ayşen Ekmekçi-Okşan Taşkent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2006. ERGÜL, Hakan, Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000. ROBİNS, Kavin, İmaj -Görmenin Kültür ve Politikası-, Çev: Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı yayınları, İstanbul, 1999. ROJEK, Cris, Şöhret, Çev: Semra Kunt Akbaş- Kürşad Kızıltuğ, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003. SOYGÜDER, Şebnem, Eyvah Paparazzi, Om Yayınevi, İstanbul. 2003. Kollektif, Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2007. ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ/KAYNAKLAR AKAY, Ali, Kapitalizm ve Pop Kültür, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2002. AKÇALI İÇİN, Selda, Türkiye’de Araştırmacı Gazetecilik, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 2002. ALANKUŞ, Sevda (DER), Medya, Etik ve Hukuk, IPS İletişim Vakfı Yayınları:5, İstanbul, 2005. ALGAN, Ertuğrul, Fotoğraf Okumak, Çözüm İletişim Yayınları, Eskişehir, Eylül 1999. ATAY, Tayfun, Yaşasın Meşhuriyet Çağı, Epsilon Yayınları, İstanbul, 2004. AYMAZ, Gökhan, Popüler Gerilim!, Habitus Yayınları, 2004. BALİ, RIFAT N., Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a -Yeni Seçkinler, Yeni Mekânlar, Yeni Yaşamlar-, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. BARTHES, Roland, Camera Lucida, Türkçesi:Reha Akçakaya, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 2000 (3.Baskı). BAUDRİLLARD, Jean Tüketim Toplumu, Çev: Hazal Deliceçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004. BAUDRİLLARD, Jean, Sessiz Yığınların Gölgesinde, Çev: Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2003. BELGE, Murat, Tarihten Güncelliğe, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1986. BELSEY,A.-CHADWİCK, R., Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Çev: Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998. BERGER, John, Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, Metis Yayınları, İstanbul, 1995. BRONE, Cristopher, Gazetecinin El Kitabı, Çev:Öykü Coşkun, MediaCat Kitapları, İstanbul, 2001. COHEN-Almagor, Raphael, İfade, Medya ve Etik, Çev: S.Nihat Şad, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2002. DAĞTAŞ, Erdal, Türkiye’de Magazin Basını, Ütopya Yayınları, İstanbul, 2006. DAVİS, Anthony, Magazine Journalism Today, Oxford, Focal Press, 1988. DAVİS, Fred, Moda, Kültür ve Kimlik, Çev: Özden arıkan, YKY, İstanbul,1997. DEBORD, Guy, Gösteri Toplumu, Çev: Ayşen Ekmekçi-Okşan Taşkent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2006. DEMİRKENT, Nezih, Sayfa Sayfa Gazetecilik, Dünya Yayıncılık, İstanbul. DERMAN, İhsan, Fotoğraf ve Gerçeklik, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 142, Eskişehir,1989. DİLMENER, Naim, Hür Doğdum Hür Yaşarım, Everest Yayınları, İstanbul, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Bireysel Çalışma12224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma8324
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1   5            
ÖÇ2     5   5      
ÖÇ3        5   5   
ÖÇ4   5         5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr