Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0801004672013GÖRSEL TASARIMSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin temel amacı medyadaki tasarım biçimlerini öğrenciye tanıtmak, gördükleri tasarımları anlayıp anlamdırabilmelerini, tasarımları görsel anlamda çözümleyebilmelerini sağlamaktır. Bunun için tasarımın temel ilkeleri, çağdaş sanattaki yeri, günümüzde imaj yaratmadaki önemi, sinema ve televiyondaki kullanım alanları, sokaklarda ve yazılı basında kullanım alanları öğretilecek. Tüm bu sayılanlar önemli tasarımcı ve onların eserleri üzerinden örneklendirilerek anlatılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Cem GÜZELOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Görsel tasarımın ana ve genel ilkelerini bilme
2Görsel iletişim, görme kültürü ve algıyı bilme
3“İmaj” yaratmak konusunda öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek
4Mesajı en doğru biçimde aktarabilecek tasarımı düzenleyebilme, eleştirebilme ve çözümleyebilme yeteneği
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Görsel iletişimin önemi Görsel iletişim ve algı Görsel tasarımın ilkeleri Görsel tasarım düzenleme ve çözümleme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin genel tanıtımıAnlatım
2Görsel tasarımın sanat tarihindeki serüveniAnlatım
3Tasarımın temel elemanlarıAnlatım
4Tasarımın temel ilkeleriAnlatım
5Görsel algı ve Gestalt TeorisiAnlatım
6Görsel alımlamada temel kavramlar: Zaman, mekan, ritm ve dizisellikAnlatım
7Görme eğitimi: Bakmak ve anlamakAnlatım
8Ara sınav (Vize)
9Çağdaş sanat akımları içinde tasarımın yeriAnlatım
10Çevremizdeki tasarımlar: Yönlendirme ve bilgilendirme tasarımları, grafitiler, dış mekan reklam afişleriAnlatım
11Medyada yeni tasarımlarla yeni imajlar yaratmakAnlatım
12Örnek filmler üzerinden sinemada çevre ve mekan tasarımıAnlatım
13Örnek filmler üzerinden sinemada makyaj ve kostüm tasarımıAnlatım
14Yazılı basın ve kitaplarda sayfa tasarımıAnlatım
15Yazılı ve görsel medyada öncü tasarımcılar ve eserleriAnlatım
16FinalAnlatım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Abdulgani Arıkan, Grafik Tasarımda Görsel Algı, Eğitim Akademi, Konya, 2008. Adem Genç-Ahmet Sipahioğlu, Görsel Algılama, İzmir, Sergi Kıtabevi, 1990. Ragıp İstek, Görsel İletişimde Tipografi ve Sayfa Düzeni, Pusula Yayıncılık, İstanbul, 2004. Rudolf Arnheim, Görsel Düşünme, Metis Yayınları, İstanbul, 2007. Malcolm Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Ütopya Yayınları, Ankara, 2002. Nazan İpşiroğlu, Görsel Sanatlarda Alımlama ve Sanatlararası Etkileşim, Hayalbaz Yayınları, İstanbul, 2010. Brigitte Borja De Mozota, Tasarım Yönetimi, MediaCat, İstanbul, 2005. Emre Becer, İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara, Dost Kitabevi, 1997. Jose M.Paramon, Işık ve Gölge, Türkçesi: Erol Erduman, Ercan Tuzcular, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1997. Dilek Bektaş, Çağdaş Grafik Tasarımının Gelişimi, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1992. Emin Aydın, Masaüstü Yayıncılık, Günce Yayınları, İstanbul, 1996. Hatice Aslan Odabaşı, Grafikte Temel Tasarım, İstanbul, Cem Ofset Matbaacılık, 1996. Haydar Çelik, Gravür Sanatı, Engin Yayıncılık, İstanbul, 1995. Oktay Dursun, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayi, İstanbul, Cem Ofset, 1998. Namık Kemal Sarıkavak, Tipografinin Temelleri, Doruk Yayıncılık, İstanbul, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik12224
Bireysel Çalışma7428
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1   5            
ÖÇ2 5 5   5        
ÖÇ3                
ÖÇ4 4        4 5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr