Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0801004602013POPÜLER KÜLTÜRSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kültürel çalışmalar perspektifi aracılığıyla öğrencilerin çağdaş popüler kültüre karşı eleştirel bir bakış açısı edinmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yard.Doç.Dr. Onur O. Akşit
Öğrenme Çıktıları
1Kültürel kuram perspektifinden popüler kültürü tanımlamak.
2Toplumsal ilişkilerde popüler kültür metinlerinin rolünü açıklamak.
3Çağdaş toplumsal yaşamda popüler kültürün ideoloji ve söylem işlevleri hakkında düşünce geliştirmek.
4Bireyin düşüncelerinde ve eylemlerinde popüler kültürün etkisini öğrenmek.
5Popüler kültür metinlerinin analizini yapabilmek amacıyla kültürel kuram hakkında genel bir bilgiye sahip olmak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kitle kültürü ve tüketim toplumu üzerine düşünceler, modernite ve postmodernitenin temel öğeleri, ideoloji ve söylem kavramları, sinema, TV dizileri, reklam, müzik, sosyal medya, mizah gibi popüler kültür türleri, değişik popüler kültür tarz ve türlerini kullanarak muhalefet etme yolları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Popüler kültür kavramına girişAnlatım
2Kitle kültürü kavramıAnlatım
3Modernite, postmodernite ve metinlerarasılıkAnlatım
4Popüler kültür ve ideolojiAnlatım
5Popüler kültür ve ideolojiAnlatım
6Popüler kültür ve tüketim toplumu ilişkisiAnlatım
7Popüler kültür ve tüketim toplumu ilişkisiAnlatım
8Ara Sınav
9Popüler sinema ve ideolojiAnlatım
10Televizyon dizileri ve popüler kültürAnlatım
11Sosyal medya ve popüler kültürAnlatım
12Reklam ve popüler kültürAnlatım
13Müzik ve popüler kültürAnlatım
14Popüler kültür, mizah ve muhalefetAnlatım
15Popüler kültüre ilişkin genel değerlendirmeAnlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak, Parşömen Y., 2012 - Philip Smith, Kültürel Kuram, Babil Y., 2005 - John Storey, Popüler Kültür Çalışmaları, Babil Y., 2000 - Levent Cantek, Şehre Göçen Eşek - Popüler Kültür ve Tarih, İletişim Y., 2011 - Angela McRobbie, Postmodernizm ve Popüler Kültür, Parşömen Y., 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Soru-Yanıt616
Makale Kritik Etme5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)134
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14 4333  33      
ÖÇ24 4333  33      
ÖÇ3  4 33          
ÖÇ4  4 3   3       
ÖÇ5   3        22  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr