Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0801002732015SANAT AKIMLARI VE SİNEMASeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanat Akımlarının Sinemayla olan bağlantısının değerlendirilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Burcu Balcı
Öğrenme Çıktıları
1Sanat akımlarını öğrenmek.
2Sanat akımlarının sinemaya yansımasının değerlendirilmesi
3Sinema alanında sanat akımlarından etkilenerek üretmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sanat Akımlarının Sinemaya yansımasının değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Realizm, Minimalizm, İdealizm, Hümanizm ve Sinema: Sinema Tarihinden ve Günümüzden Realist film örnekleri üzerinden inceleme
2Toplumsal Gerçekçilik, Süprematizm, Yapımcılık, ve Sinema: Sinema Tarihinden ve günümüzden Toplumsal Gerçekçi film örnekleri üzerinden inceleme
3Dışavurumculuk, Gotik, Fovizm, Primitivizm,Kübizm, Dadacılık ve Sinema: Sinema Tarihinden Dışavurumcu film örnekleri ve günümüzden Dışavurumcu motif taşıyan film örnekleri üzerinden inceleme
4Fütürizm ve Sinema: Sinema Tarihinden film örnekleri ve Günümüzden Fütürist motifler taşıyan film örnekleri üzerinden inceleme
5Sürrealizm ve Sinema: Sinema tarihinden film örnekleri ve Günümüzden Sürreal motifler taşıyan film örnekleri üzerinden inceleme
6Empresyonizm ve Avangard Sinema: Sinema Tariinden film örnekleri üzerinden inceleme
7Rönesans, Klasikçilik, Maniyerizm, Barok, Rokoko ve Sinemadaki yansımaları
8Ara sınav
9Romantizm ve Sinemadaki yansımaları
10Oryantalizm ve Sinemadaki yansımaları
11Sekülarizm, Pietizm, Mezhepçilik, Duygusalcılık ve Sinemadaki yansımaları
12Anıtsalcılık, Akademizm, Estetikçilik ve Sinemadaki yansımaları
13Natüralizm ve Sinemadaki yansımaları
14Alegoricilik, Sembolizm ve Sinemadaki yansımaları
15Materyalizm ve Sinemadaki yansımaları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Kaynaklar Dünya Sinema Tarihi, Editör: Geoffrey Nowell-Smith, Çeviren: Ahmet Fethi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2003. 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar (2008). Antmen, A. İstanbul: Sel Yayıncılık. Batı Edebiyatında Edebi Akımlar (2010). Çetişli, İ. Ankara: Akçağ Yayınları. …İzmler Sanatı Anlamak (2010). Little, S. İstanbul: YEM Yayın. Dünya Sinemasında Akımlar (2009). Coşkun, E.,Phoenix Yayınevi, Ankara. Sinema Akımları (2012).Clarke, J. Kalkedon, İstanbul. Sinemada Akımlar (2009). Biryıldız, E. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım16348
Bireysel Çalışma5315
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15  5  5         
ÖÇ25  5  5         
ÖÇ35  5  5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr