Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0801002722015TOPLUMSAL CİNSİYET VE İLETİŞİMSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin toplumsal cinsiyet kavramı çerçevesinde medya ürünlerini analiz edebilme yetisini kazanmaları.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İlknur Gürses
Öğrenme Çıktıları
1Toplumsal cinsiyetle ilgili kavramları ve kuramsal yaklaşımları bilme
2Toplumsal cinsiyetin nasıl inşa edildiğini teorik olarak açıklayabilme
3Toplumsal cinsiyet ve iktidar arasındaki ilişkileri analiz edebilme
4Toplumsal cinsiyetin yeniden üretiminde medyanın rolünü açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toplumsal Cinsiyet ve kitle iletişim araçlarında toplumsal cinsiyetin sunumu, inşaı ve yeniden üretimi ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farklılıklar, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet stereotipleri üzerine tartışma.
2Toplumsal cinsiyet ve cinsel ideoloji Toplumsal cinsiyet iktidar ilişkisi üzerine değerlendirme.
3Toplumsal cinsiyetle ilgili kuramların analizi.
4Bir akademik disiplin olarak kadın araştırmaları/feminist araştırmaların tarihsel gelişimi.
5Feminizmin tarihsel gelişimi ve Türkiye'de feminist hareket.
6Erkeklik çalışmalarının tarihsel gelişimi, hegemonik erkeklik tartışmaları ve hegemonik erkekliğin medya yoluyla üretimi.
7Midterm
8Erkeklik çalışmalarının tarihsel gelişimi, hegemonik erkeklik tartışmaları ve hegemonik erkekliğin medya yoluyla üretimi.
9Beden politikaları, bedenin sosyo-kültürel inşası üzerine değerlendirme ve medyanın beden politikaları.
10Beden politikaları, bedenin sosyo-kültürel inşası üzerine değerlendirme ve medyanın beden politikaları.
11Haber yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi.
12Televizyon dizileri ve televizyon programları yoluyla toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi.
13Sinemada toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi.
14Reklamlar yoluyla toplumsal cinsiyetin üretilmesi.
15Yeni iletişim teknolojileri yoluyla toplumsal cinsiyetin üretilmesi.
16Final .
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dökmen. Z. Y. (2006). Toplumsal Cinsiyet, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Psikoloji: Temel Kavramlar, 1-30. Connell R W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, Cinsel İdeoloji, 315-336. Butler, J. (2008). Cinsiyet Belası, Metis Yayınları, İstanbul. Cinsiyetin/Toplumsal Cinsiyetin Arzunun Özneleri, 43-77.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama12222
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1   5      5    5
ÖÇ2    5   5       
ÖÇ3  5            5
ÖÇ4      5   5     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr