Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0801004732015MİTOLOJİ VE GÖRSEL SANATLARSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Mitoloji ile Sanat tarihinde farklı güzellik anlayışlarının sergilenmesi ile zengin ve çok yönlü bir estetik duygusu kazandırarak tasarımsal yaratıcılığı beslemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. İlknur Gürses
Öğrenme Çıktıları
1Mitolojinin temel kavramlarını tanımlayabilme
2Sanata, Tarih ve Kültüre yönelik geniş ve çok perspektifli bir bakış açısına sahip olma
3Sanat tarihinde farklı dönem ve anlayışlar hakkında bilgi sahibi olma
4Görsel sanat eserlerini mitoloji ile yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mitoloji, Mitolojinin doğuşu, Farklı kültürlerde farklı mitolojilerin oluşum nedenleri, Modern sanatta ve modernizm sonrasında mitolojinin ele alınışı, Antik Yunan Sanatında ve Helenistik Sanatında Mitolojik betimlemeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders içeriği hakkında bilgilendirme
2Mitolojinin tanımı ve kaynakları. Mitos, Epos, Logos. Mitoloji kuramları ve kuramcıları.
3Yunan mitolojisine giriş. Yunan mitolojisinde evrenin ve insanın yaradılışı
4Antik Yunan Sanatı
5Doğu mitolojisi
6Batı mitolojisi
7Midterm
8Antik yunan tragedyası ve nietzsche
9Paglia ve Apollon dionysos karşıtlığı
10Arketipler
11Mitolojinin günlük yaşamda kullanımı
12Mitlerin sinemada Yeniden üretimi
13Mitlerin televizyonda yeniden üretimi
14Mitlerin reklamlarda yeniden üretimi
15 Örnek İncelemeleri
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Can,Şefik, Klasik Yunan mitolojisi. İnkılap İstanbul 1997 Carpenter, Thomas H., Antik Yunan'da sanat ve mitoloji. Homer İstanbul 2002 Erhat, Azra Mitoloji sözlüğü. Remzi Kitabevi İstanbul 1989 Estin, Colette, Yunan ve Roma mitolojisi. TÜBİTAK Ankara 2003 Fink, Gerhard, Antik mitolojide kim kimdir Kabalcı İstanbul 1997 Frazer, J. G., Altın Dal Dinin ve Folklorun Kökleri 1 ve 2. İstanbul. 2007. Grave, Robert, Yunan Mitleri. İstanbul 2004. Hamilton, Edith, Mitologya Varlık İstanbul 2002 Kozanoğlu, M. Tahsin, Yunan mitolojisi. Düşünen Adam Yayınları İstanbul 1994 Köhlmeier, Michael, Tanrıların masalları: Mitolojinin öyküsü. Yurt Kitap İstanbul 200
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama12828
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15455    4 5 5  5
ÖÇ254545 4 5    4 4
ÖÇ354543 4 4 4 55 5
ÖÇ454543 5   5 4  3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr