Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
712004582015TARİHİ ÇEVRE KORUMA BİLİNCİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Ders, içinde yaşanılan çevrede günlük hayatın önemli bir parçası olan ve geçmişin izlerini taşıyan her türlü eser ve unsurun korunması, yaşatılması ve tanıtılması konusundaki bilinçlenmeyi sağlamayı hedeflemektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Şakir Çakmak
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında, Türkiye’de geçerli olan koruma ilkeleri üzerinde durularak, mevcut yasa ve düzenlemelerin ne olduğu, uygulama esasları ve içeriği, koruma konusunda yapılması gereken diğer konular detaylı olarak ele alınmakta ve tartışılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erder, C., Tarihi Çevre Kaygısı, Ankara 1971. Erder, C., Tarihi Çevre Bilinci, Ankara 1975. Ahunbay, Z.,Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul 1999. Akcura, N., Yabancı Ülkelerde Eski Eser Koruması, Mimarlık Dergisi 3, 1973, s. 118-119. Bektaş, C., Koruma Onarım, İstanbul 1992. Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimrlık Boyutu Kuram ve Uygulama, İstanbul 2000. Umar, B., Eski eserler Hukuku, İzmir 1981. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Ankara 2009. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları, Ankara 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr