Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003812016MODERNİTE, POSTMODERNİTE VE SİNEMASeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Postmodernite ve postmodern sinema kavramlarının açıklanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Favaro
Öğrenme Çıktıları
1Modernite ve postmodernite kavramlarını açıklayabilme
2Modern ve postmodern sinemanın niteliklerini kavrayabilme
3Postmodern sinemada mekân ve zaman ilişkisini kavrayabilme
4Postmodern sinema tanımlamasına ilişkin tartışmaları anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Modernite ve postmodernitenin tanımı Modernite ve postmodernitenin sanatta ve sinemadaki görünümleri Postmodern sinema olarak tanımlanan sinemanın biçimsel özellikleri ve içeriğe ilişkin özellikleri Postmodern tanımlamasına dair tartışmalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesiTanışma ve anlatım
1Modernite kavramıAnlatım
2Modernite ve sanatAnlatım
3Modernite ve postmodernite ayrımıAnlatım
4Modernite, postmodernite ve hakikat sorunuAnlatım ve örnek film gösterimi
5Postmodern sanatın genel özellikleriAnlatım ve örnek film gösterimi
6Postmodern sinemanın genel özellikleriAnlatım ve örnek film gösterimi
7Ara sınav (Vize)
8Postmodern sinemada mekân ve zamanAnlatım
9Postmodern sinema ve kurguAnlatım
10Metinlerarasılık Anlatım ve örnek film gösterimi
11Postmodern kimlik ve karakterAnlatım ve örnek film gösterimi
12Dijital kültür ve postmoderniteAnlatım ve örnek film gösterimi
13Deleuze üzerinden oluş kavramı ve postmoderniteAnlatım ve örnek film gösterimi
14Karşı kültür ve postmoderniteAnlatım
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
HARVEY, David, Postmodernliğin Durumu, 1997, çev. Sungur Savran, İstanbul: Metis Yayınları. BUCKLAND, Warren, Bulmaca Filmler, çev. Caner Turan, 2015, Ankara: Say Yayınları. ERSÜMER, Oğuzhan, Bilimkurgu Sinemasında Cyberpunk, 2013, İstanbul: Altıkırkbeş Yayın. RYAN Michael/KELLNER, Douglas, Politik Kamera/Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politkası, çev. Elif Özsayar, 1997, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ORR John, Sinema ve Modernlik, çev. Ayşegül Bahçıvan, 1997, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları/Ark. OSKAY Ünsal, Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya, Bilim-Kurgu ve Korku Sineması, İstanbul: Der Yayınları. STAM, Robert, Sinema Teorisine Giriş, Çev. Selda Salman-Çiğdem Asatekin, 2014, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. FUNK, Rainer, Ben ve Biz – Postmodern İnsanın Psikanalizi, Çev. Çağlar Tanyeri, 2007, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. BUCKLAND, Warren, Film Theory and Contemporary Hollywood Movies, 2009, New York-London: Routledge.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi12336
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15335214225      
ÖÇ25334114234      
ÖÇ35335225324      
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr