Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004642016BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, bilgi iletişim teknolojileri alanındaki kavram ve terimleri açıklayabilmelerini, bu teknolojilerin yarattığı sonuçları toplumsal değişim açısından değerlendirebilmelerini, ayrıca, reklam filmciliği, Televiyon, Sinema gibi alanlardaki yansımalarını açıklayabilmelerini sağlamaya yöneliktir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nimet Önür
Öğrenme Çıktıları
1Bilgi iletişim teknolojilerinin türlerini, doğasını, avantajlarını açıklayabilme ve bunların oluşturduğu ahlaki sorunların farkında olabilme.
2Bilgi iletişim teknolojilerinin yeni sosyo-ekonomik sistemdeki yerini ve işlevlerini açıklayabilme.
3Bilgi iletişim teknolojilerinin yarattığı/yaratabileceği olumlu olumsuz etkileri tartışabilme.
4Bilgi iletişim teknolojilerinin, reklam, pazarlama, halka ilişkiler, insan kaynakları gibi yönetimle ilgili alanlardaki yansımalarını değerlendirebilme.
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilgi iletişim teknolojinin türleri, doğası, avantajları, bu alandaki ahlaki sorunlar, küreselleşme ve iletişim teknolojileri bağlantısı, bilgi iletişim teknolojilerinin sosyal gelişme açıdan değerlendirilmesi, bu alandaki ütopyan ve distopyan yaklaşımlar ve kültürel küreselleşme. Bilgi iletişim teknolojilerinin pazarlama, pazarlama iletişimi, reklam, halkla ilişkiler, kişilerarası iletişim, görsel tasarım gibi pratik alanlardaki yansımaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişme süreciAnlatım
2Dijitizasyon: Doğası ve avantajları, Ahlaki konular ve gelecek eğilimlerAnlatım
3Bilgi iletişim teknolojilerinin siyasal ekonomisi, Yeni sosyo-ekonomik sistem: Bilgi teknolojisi, şebekeleşme ve küreselleşmeAnlatım
4Bilgi çağının diğer yüzü: Eşitsizlik, yoksulluk, sefalet ve sosyal dışlanma, Bilgi kapitalizmi ve artan sosyal kriz, Anlatım
5Dijital teknolojiler ve sosyal gelişme, Dijital uçurum ve kültürel küreselleşme Çevresel sürdürülebilirlikAnlatım
6Ütopyan ve distopyan yaklaşımlarAnlatım
7Bilgi çağında sosyal gelişmenin yeniden tanımlanmasıAnlatım
8Arasınav (Vize)
9Bilgi İletişim Teknolojilerinin İletişim Disiplini Üzerindeki EtkileriProje Sunumu ve Tartışma
10Bilgi iletişim teknolojilerinin Reklamcılığa etkisi Proje Sunumu ve Tartışma
11Bilgi iletişim teknolojilerinin Film uygulamalarına etkisiProje Sunumu ve Tartışma
12Bilgi iletişim teknolojilerinin medyaya etkisi Proje Sunumu ve Tartışma
13Bilgi iletişim teknolojilerinin kişilerarası iletişime etkileri Proje Sunumu ve Tartışma
14Bilgi İletişim Teknolojilerinin kültüre etkisi Proje Sunumu ve Tartışma
15Bilgi İletişim Teknolojilerinin televizyonculuğa etkisiProje Sunumu ve Tartışma
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Beril Akıncı Vural, Information Communication Technologies and Change, Ege University Communications Faculty No:14, İzmir, 2002. Z. Beril Akıncı Vural (ed), Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları, Nobel yayınları, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Bireysel Çalışma6636
Okuma6636
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ13             3 
ÖÇ23           2   
ÖÇ3           5    
ÖÇ43          5  3 
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr