Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
THO103TÜRK HALK OYUNLARI (ZEYBEK)Seçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Türk Halk Oyunları Zeybek türünü tanıması, geleneksel özelliklerini gözlemlemesi, geleneksel zeybek oyunlarının hareketsel analizi yapması, bireysel uygulama ile taklit edebilmesi, hareketi kendi bedenine aktarma sistemlerini basamaklamasına katkıda bulunmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin – Lect. Elm. Aykut Mis – Lect. Merih Oldaç
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Zeybek oyunları hakkında geniş bilgiye sahip olma ,İzmir zeybek oyun repertuarını tanıma, öğrenme, uygulama, ve sahneleme projeleri geliştirme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKDOĞU, Onur, “Bir Müzik Türü Olarak Zeybek ve Alt Türleri”, Zeybekler Sempozyumu Bildirileri, Muğla, 2002 ARSUNAR, Ferruh, Batı Anadolu’da Zeybekler ve Zeybek Oyun Havaları, Basılmamış, 1953 ASAF Seyfettin - Asaf Sezai, Yurdumuzun Nağmeleri, Yayına Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. F. Reyhan Altınay, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, 2008 AVCI, Ali Haydar, “Bir Sosyal isyancılık Kurumu: Zeybeklik ve Zeybekler”,Folklor Edebiyat Dergisi, Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara, 1997 AVCI, Ali Haydar, Zeybeklik ve Zeybekler Tarihi, E Yayınları, İstanbul BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik, “Raks Hakkında”, Nevsal-i Afiyet Sehname-i Tıbbi, İstanbul, 1900 DEMİRSİPAHİ, Cemil, Türk Halk Oyunları, , Türk Tarihi Kurumu Basımevi. I. Baskı, Ankara 1975 HAKALMAZ, Orhan, Ege Bölgesi Ağır Zeybekleri, Kitap Matbaası, İstanbul HOBSBAWM, Eric J., “Eşkıyalar”, Folklora Doğru Dergisi, Boğaziçi KARADEMİR, Abdurrahim, “Dünden Bugüne Zeybekler ve Dansları”, Efeler, Taşkın Matbaası, Aydın, 1991 ÖZBİLGİN, M. Öcal, Zeybeklik Kurumu ve Zeybek Oyunları, Doktora Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 2003 ÖZBİLGİN, M. Öcal, Türk Halk Oyunlarında Tür ve Biçim Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 1994 SARALP, Perihan, Orta Asya Bozkırlarından Kartal Yuvalarına, Efeler, Aydın, Taşkın Matbaası, 1991 ŞAPOLYO, Enver Benhan, “Efe, Zeybek, Kızan, Yaşayışları ve Adetleri”, Türk Yurdu Dergisi, İstanbul, 1954 Meydan Larousse , “Tavır”, Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Ankara, 1992 YAVİ, Ersal, Efeler, Taşkın Matbaası, Aydın, 1991 YETKİN, Sabri, Ege’de Eşkıyalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 35, Numune Matbaacılık, İstanbul, 1997 DERS ARAÇLARI: İzmir Zeybek oyunları alan araştırması video görüntüleri Denizli Zeybek oyunları alan araştırması video görüntüleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr