Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001712017TELEVİZYON HABER YÖNETİMİNDE TEMEL İLETİŞİM BİLGİSİSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Televizyon muhabirliğini uygulamalı olarak öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Leyla Budak
Öğrenme Çıktıları
1Televizyon haber yönetim süresi ni kavrar.
2Tv haber yönetiminde temel iletişim bilgisi edinir.
3Medya ve haber konularında genel beceri ve donanım kazanmak
4
5
6
7
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Televizyon haber yönetiminde Televizyon Haber Yöneticiliği, Temel İletişim Bilgileri, Empati, İkna, , Dinleme, Stres Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Kriz Yönetimi, Toplantı teknikleri kavramlarını öğrenciye kazandırmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Televizyon haber yönetimi Kavramına Giriş
2Temel iletişim Teknikleri
3Tv Habercisi için Dinleme Becerisi
4Tv Haberciis İçin Empati Yeteneğini geliştirmek
5Televizyon Habercisi İçin Stres Yönetimi
6Televizyon habercsi Kriz Yönetimi
7Televizyon Habercisi Ekip Çalışması
8Ara sınav
9Haber merkezi çalışanları ile iletişim
10Haber Masasında Toplantı Yönetmek
11Etkili liderlik
12Uygulamalar liderlik
13Uygulamalar empati
14Uygulamalar etkili dinleme
15Uygulamalar sözsüz iletişim
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Daya Thussu, International Communication, Continuity and Change, Hodder Arnold Publication, 2006 Dijital Çağda Televizyon ve Medya, Kllektif, Der yayınları İstanbul 2019 OYA Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge Yayınevi, 2017. Kemal Aslan, Haberim Var – Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Yayınları, 2003 Kemal Aslan, Haberin Yol Haritası, Anahtar Yayınları, 2009 Gazetecilk ve Habercilik, Habercinin El Kitabı, (der.) Sevda Alankuş Kural, Bia, IPS İletişim Vakfı yayınları, İstanbul, 2003 Der Notları (Esas metin )
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Alan Çalışması16232
Okuma41144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 5 5  55        
ÖÇ2 5 5  55        
ÖÇ3 5 5  55        
ÖÇ4                
ÖÇ5                
ÖÇ6                
ÖÇ7                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr