Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001782017AUTEUR SİNEMASISeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Auteur kavramının açıklanması ve auteur sineması tanımlamasının tartışılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Favaro
Öğrenme Çıktıları
1Auteur kavramını açıklayabilme
2Auteur sinemasının niteliklerini tartışabilme
3Günümüz auteur sinemasını tanımlayabilme
4Auteur teorisi üzerinden filmleri çözümleyebilme
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Auteur kavramı/kuramı ve tartışmaları Sinemada akımlar, tarihsel bağlam ve auteur sineması Günümüz auteur sinemasına ilişkin tartışmalar Modern ve postmodern sinema Hollywood anlatıları ve auteur sineması Bağımsız sinema
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesiAnlatım
2Auteur kavramıAnlatım
3Auteur kuramı ve sanat sineması kavramıAnlatım ve örnek film gösterimi
4Auteur kuramı ve auteur sinemasına ilişkin tartışmalarAnlatım ve örnek film gösterimi
5Haneke sineması ve auteur kuramıAnlatım ve örnek film gösterimi
6Haneke sineması ve yabancılaştırmaAnlatım ve örnek film gösterimi
7Tarkovsky ve auteur sinemasıAnlatım ve örnek film gösterimi
8Ara sınav (Vize)Anlatım ve örnek film gösterimi
9Tarkovsky ve modernite sorunuAnlatım ve örnek film gösterimi
10Tarkovsky, mistisizm ve çağdaş Rus sinemasıAnlatım ve örnek film gösterimi
11David Lynch ve auteur sinemasıAnlatım ve örnek film gösterimi
12David Lynch ve kurgulanan gerçeklikAnlatım ve örnek film gösterimi
13Cronenberg ve auteur sinemasıAnlatım ve örnek film gösterimi
14 Cronenberg ve parçalanmış gerçeklikAnlatım ve örnek film gösterimi
15Bağımsız sinemaya ve auteur kuramına ilişkin tartışmalar/ Genel değerlendirmeAnlatım ve örnek film gösterimi
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
STAM, Robert, Sinema Teorisine Giriş, Çev. Selda Salman-Çiğdem Asatekin, 2014, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. TASKER, Yvonne, 50 Çağdaş Sinemacı, Çev. Nur Gökçeoğlu, 2002, Ankara: Dost Kitabevi. LOTMAN, Yuriy M., Sinema Estetiğinin Sorunları: Filmin Semiotiğine Giriş, Çev: Oğuz Özügül, 1986, İstanbul: De Yayınevi. ORR John, Sinema ve Modernlik, çev. Ayşegül Bahçıvan, 1997, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları/Ark. BONITZER Pascal, Kör Alan ve Dekadrajlar, çev. İzzet Yasar, 2006, İstanbul: Metis Yayınları. BIRO Yvette, Sinemada Zaman Ritmik Tasarım; Türbülans ve Akış, çev. Anıl Ceren Altunkanat, 2011, İstanbul: Doruk Yayınları. KARADOĞAN, Ali, Sanat Sineması Üzerine, 2010, De Ki, Ankara. DONOVAN S., FJELLESTAD D., LUNDEN R. Authority Matters, 2008, Rodopi, New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi12448
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15224223224      
ÖÇ25335223324      
ÖÇ35335223224      
ÖÇ45325214334      
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr