Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002792017TÜKETİM KÜLTÜRÜSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Tüketim kültürü kavramının ve tüketim kültürü-medya ilişkisinin farklı yaklaşımlar üzerinden açıklanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Favaro
Öğrenme Çıktıları
1Tüketim kültürü kavramını açıklayabilme
2Tüketim kültürünün medya ile olan ilişkisini kavrayabilme
3Gündelik yaşamda tüketim kültürüne dair pratikleri saptayabilme
4Tüketim kültürü, benlik sunumları ve pazarlama stratejileri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tüketim toplumu ve tüketim kültürü Kitle kültürü Küreselleşme Popüler kültür Pazarlama stratejileri Tekno-kültür Cool kavramı Benlik sunumları Karşı kültür/alt kültür
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.Anlatım
2Tüketim ve kimlik ilişkisiAnlatım
3Tüketim ve popüler kültür ilişkisiAnlatım
4Duygusal tasarımlarAnlatım
5Mutluluk arayışı ve benlik sunumlarıAnlatım örnek film gösterimi
6Kaygı ve benlik sunumlarıAnlatım örnek film gösterimi
7Bireysellik, bağ arayışı ve gelip geçicilikAnlatım örnek film gösterimi
8Ara sınav (Vize)
9Ben odaklılıkAnlatım örnek film gösterimi
10Cool kavramı ve şöhret kültüAnlatım örnek film gösterimi
11Cool kavramı ve şöhret kültüAnlatım örnek film gösterimi
12Postmodern karakterAnlatım örnek film gösterimi
13Simülasyon evrenleri ve fanteziAnlatım örnek film gösterimi
14Karşı kültür ve kitle kültürüAnlatım örnek film gösterimi
15Karşı kültür ve popüler kültürAnlatım örnek film gösterimi
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
SENNETT, Richard, Yeni Kapitalizmin Kültürü, Çev. Aylin Onacak, 2011, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. BAUMAN, Zygmunt, Yaşam Sanatı, Çev. Akın Sarı, 2011, İstanbul: Versus Kitap. FUNK, Rainer, Ben ve Biz – Postmodern İnsanın Psikanalizi, Çev. Çağlar Tanyeri, 2007, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. RITZER, George, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev. Şen Süer Kaya, 2000, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. POUNTAIN D., ROBINS D., Cool Bir Tavrın Anatomisi, Çev. Aslı Ağca, 2002, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. SENNETT, Richard, Karakter Aşınması, Çev. Barış Yıldırım, 2011, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. SCHROEDER, Jonathan E., Visual Consumption, Routledge, 2002: London-New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14325234223      
ÖÇ24325234224      
ÖÇ34225124123      
ÖÇ44325134324      
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr