Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003832017SİNEMADA PSİKOLOJİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı psikolojik kavram ve kuramlar çerçevesinde bir filmin kahramanlarının duygu, düşünce ve davranışlarını ve filmdeki insan ilişkilerinin psiko-sosyal dinamiklerini anlamak ve analiz etmek üzere bir bakış açısı sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. K. Oya Paker
Öğrenme Çıktıları
1Kendi öyküsünün kahramanı olarak kendi duygu, düşünce, davranış ve deneyimlerine psikolojik kavramlarıyla bakabilme; iç-görü kazanma.
2Birey ve insan ilişkileri hakkında algılama becerilerinin güçlenmesi.
3Filmin kendinde yarattığı psikolojik ve emosyonel tepkiyi fark etme.
4Bir filmin anlatısındaki psikolojik konuları yakalama ve anlama.
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pozitif psikoloji, Sosyal Etki, Bireyselleşme, Benlik, Duygular, Yakın İlişkiler, Aile Dinamikleri, Kapalı Grup Dinamikleri, Çocukluk ve Şiddet, Sosyalizasyon Süreci
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Pozitif Psikoloji Düz anlatım ve tartışma
2Film bağlamında kendilik anlatımları Düz anlatım ve tartışma
3Film bağlamında yakın ilişkiler, sosyal etki ve birey Düz anlatım ve tartışma
4Sosyal etki / Uyma: “12 Öfkeli Adam” Psikoloji kavramları üzerinden film inceleme ve olgu analizi
5Otonom Durum ve Aracı Durumda Birey / Otorite ve İtaat: “Deney” ve “Deneyci” Psikoloji kavramları üzerinden film inceleme ve olgu analizi
6İnanç, aidiyet ve bireyselleşme: “Sırlar” (Ha-Sodot) Psikoloji kavramları üzerinden film inceleme ve olgu analizi
7Aile içi çatışma ve üçgenleşmeler: “Sıradan İnsanlar” Psikoloji kavramları üzerinden film inceleme ve olgu analizi
8Arasınav (Vize)
9Çocukluk ve şiddet: “İtiraflar” Psikoloji kavramları üzerinden film inceleme ve olgu analizi
10Kafa Karıştıran Duygular: “Hanna ve Kız Kardeşleri” Psikoloji kavramları üzerinden film inceleme ve olgu analizi
11Yabancı, grup içi ittifaklar, karşılıklı bilmeme oyunu, kapalı grup dinamikleri, bireyin özgürleşme arzusu, çilecilik ve kibir: “Dogville” Psikoloji kavramları üzerinden film inceleme ve olgu analizi
12Postmodern benlik: “John Malkovich Olmak” Psikoloji kavramları üzerinden film inceleme ve olgu analizi
13Postmodern birey ve psiko-sosyal dünyası: “Döğüş Kulübü” Psikoloji kavramları üzerinden film inceleme ve olgu analizi
14Sinema Terapi Düz anlatım ve tartışma
15Tüm konuların gözden geçirilmesi
16Final: Dönem ödevlerinin teslimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Carr, A. (2016). Pozitif Psikoloji, Çev. Ü. Şendilek. Kaknüs. Gabbard, K. ve Gabbard, G. O. (2014). Psikiyatri ve Sinema, Çev. Y. Eradam ve H. Satılmışoğlu. OkuyanUs. Gençöz F. (Ed.) (2007). Psinema: Sinemada Psikolojik Bozukluklar ve Sinematerapi. HYB Yay. Hefferon, K. ve Boniwell, I. (2014). Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma ve Uygulamalar, Çev. T. Doğan. Nobel. Indick, W. (2011). Senaryo Yazarları İçin Psikoloji, Çev. E. Yılmaz ve Y. Karaarslan. Agora Kitaplığı. Niemiec, R. M. ve Wedding, D. (2016). Sinema ve Akıl Sağlığı, Çev. R. A. Araton. Kaknüs. Zimbardo, P. (2015). Şeytan Etkisi, Çev.: C. Coşkan. Say Yay. http://www.psinema.org/index.php?c=3
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Alan Çalışması16232
Okuma41144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1555555  5 5  5  
ÖÇ2555555  5 5  5  
ÖÇ3555555  5 5  5  
ÖÇ4555555  5 5  5  
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr