Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004832017SİNEMA ESTETİĞİSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sinema Estetiği; sinema örneklerinin alımlanması doğrultusunda ortaya konan pratik, kuramsal estetik bütünün öğretilmesi amacıyla tasarlanmış bir derstir.Ders saatleri içerisinde sinemanın kısa tarihi süresince geçirdiği evrime etki eden önemli felsefi, estetik akımlar tanıtılır ve yine bu art arda eklemlenen hareketli görüntülerle öykü anlatma sürecinin temel bazı teknik, stilistik problemleri üzerinde durulur. Önemli filmler izlenerek tartışılır.Her derse paralel olarak çeşitli dergi, teksir ve kitaplardan seçilmiş temel metinler okunması önerilen birer başvuru kaynağı mahiyetindedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Cem Güzel
Öğrenme Çıktıları
1Sinema estetiğini tanımlayabilme.
2Sinema filmlerini estetik bağlamında tanımlayabilme.
3
4
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yok
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1‘Güzel’ kavramının ortaya çıkışı, Platon ve Aristo’da Mimesis kuramı. M. Kagan,“Estetik Değerin Gelişimi, Estetik Düşüncesi Tarihine Kısa Bakış” (p. 35); S. Tansuğ, “Plastik Sanatlar ve Sinemada Hareket Kavramı” (p. 235), “Film Bir Hareket Kompozisyonudur” (p. 313). Anlatım
2Rönesans hareketi, ‘karanlık oda’ ve ‘perspektif’ olgularının değerlendirilmesi, Gombrich, “Işık ve Renk: Erken XVI. Yüzyılda Venedik ve Kuzey İtalya” (s.247); Erdoğan, “Teknik / Teknoloji / İdeoloji: Kısa bir Tarihçe” (s. 13).Anlatım
3‘Güzel’ kavramının ortaya çıkışı, Platon ve Aristo’da Mimesis kuramı. M. Kagan,“Estetik Değerin Gelişimi, Estetik Düşüncesi Tarihine Kısa Bakış” (p. 35); S. Tansuğ, “Plastik Sanatlar ve Sinemada Hareket Kavramı” (p. 235), “Film Bir Hareket Kompozisyonudur” (p. 313). Anlatım
4Sinemada anlamın yaratılması açısından iki farklı eğilim: ‘Gerçek’ ve ‘Mizansen’ ya da Griffith ve Meliés. Rudolf Arnheim, “Film ve Gerçeklik” (Büker ve Onaran, içinde s. 66);Anlatım
5Mizansen, Çekim, Hareket. S. Parsa, “Çerçeve: İki Boyutlu Alan” ( s. 22).Anlatım
6Çerçeve alanı, Kompozisyon, Işık. Lensler, F Değerleri, Odak Uzunlukları ve Perspektif İlişkisiAnlatım
7Sovyet kurgu okulu, biçimci gelenek ve gerçekçilik geleneği, Bazin çatışması. Sinemasal anlatım ve klasik anlatı yapısı. Bazin, “William Wyler ya da Sahne Düzeninin Jansenisti” (s. 70). A. Bazin, “Sinema Dilinin Evrimi” (s.42); S. Eisenstein, “Dickens, Griffith ve Bugünün Sineması” (s. 260). Anlatım
8vize sınavı
9Çağdaş sinema kuramı ve sinemada anlatım sorununa göstergebilimsel yaklaşımlar. C. Metz, “Öykülü Filmde Temelanlam Sorunları” (s.118); P. Wollen, “Sinema ve Göstergebilim: Bir Kaç Bağlantı Noktası” (232); Oğuz Adanır, “Filmsel Mesajın İletimi” (s.37), “Filmsel Anlam Üretim Sürecinin İki Örnek Aracılığıyla İrdelenmesi”(s. 60). Anlatım
10Fransız izlenimciliği, gerçeküstücülük (1918-1930) Seminer: Jean Renoir, Luis Bunuel Anlatım
11Savaş sonrası Amerikan Sineması, ‘Kara film’in doğuşu (1940-1950) Seminer: John Huston, Howard Hawks, William Wyler. Film Gösterimi: Malta Şahini (D: J. Huston, USA, 1941) 80 dk Anlatım
12İtalyan yeni gerçekçiliği (1942-1951) Seminer: Luchino Visconti , Vittorio De Sica, Roberto Rosselini, Film Gösterimi: Bisiklet Hırsızları (İtalya, 1948) 85 dk. Anlatım
13Modernist gelenek, Çağdaş Avrupa Sineması (1950-1972). J. Orr, “Modernin paradoksu ve film” (s. 11). Seminer: Ingmar Bergman, Federico Fellini Anlatım
14Kuram ve uygulama: Fransız Yeni Dalgası. Brecht Estetiği ve çağdaş sinema üzerindeki yansımaları, J. L. Godard ve gelenekten kopuş (1959-1964). M. Parkan, “Brecht Estetiği ve Sinema” Seminer: Alain Resnais, J. L. Godard, F. Truffaut. Anlatım
15Türk Sineması Estetiği. Erdoğan, “Yeşilçam’da Beden ve Mekânın Eklemlenmesi Üzerine Notlar”; Altuğ, “Türk Sinema Estetiği üzerine Notlar”. Seminer: H. Refiğ, Y. Güney Anlatım
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur: Sinema Dili Tarihi ve Kuramı M. Parkan, Brecht Estetiği ve Sinema
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma8432
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma8324
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1   3            
ÖÇ2     5   4      
ÖÇ3        5   4   
ÖÇ4   3         3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr