Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004702017DRAMATURJİSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere kuramsal ve uygulamalı olarak dramaturjik bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dilek Takımcı
Öğrenme Çıktıları
11. Dram sanatının temel göstergelerini kavrayabilme
22. Dram sanatının göstergelerini radyo, televzyon ve sinema içerikleriyle ilşkilendirme
33. Dramatik çözümleme yapabilme
44. Görsel öykülemede dramatizasyon teknklerini uygulama becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dram sanatının özellikleri, göstergeleri, kişiler, uzam, zaman ve olaylar. Dramatik tutarlılık, dramaturjik çözümleme yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dram sanatının temel terimleri,
2Dram sanatının kökeni, özellikleri ve gelenekleri,
3Dram Sanatının Göstergeleri
4Klasik dramatik yapıda kişiler
5Klasik dramatik yapıda uzam ve zaman
6Klasik dramatik yapıda olaylar
7Epik yapıda kişiler
8Arasınav (Vize)
9Epik yapıda olaylar
10Epik yapıda uzam ve zaman
11Dramatik tutarlılık
12Dram sanatı örnekleri
13Temel dramatik yapı çözümlemeleri
14Dramaturjik çözümleme uygulamaları
15Dramaturjik çözümleme uygulamaları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: Özdemir Nutku, Dram Sanatı, Dokuz Eylül Ünv. Yay. Sevda Şener, Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Yapı Kredi yay. İstanbul,1997. Martin Eslin, Dram Sanatının Alanı, Çev: Özdemir Nutku, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1996. Umberto Eco, Açık Yapıt, Pınar Savaş(çev), Can Yayınları, İstanbul, 2001. Umberto Eco, (1996), Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Çev: Kemal Atakay, Can Yayınları, İstanbul. Joseph Cambell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Çev: Sabri Gürses, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15460
Bireysel Çalışma8432
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4416
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14  4         4  
ÖÇ2 5              
ÖÇ3  5             
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr