Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001152019MODA TARİHİSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, moda tarihini sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan inceleyerek öğrenciye toplumsal olguları okuyabilmesi için temel kazandırmak, önemli tasarım anlayışlarının modadaki yansımalarını okuyabilmek, önemli tasarımcıları ve tarzlarını tanımaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kılıç
Öğrenme Çıktıları
1Antik dönemden başlayarak 20. yüzyıla kadar giyim-kuşam tarzları hakkında bilgi edinebilme
2Yüzyıllara göre giyim tarzlarının etkileşimini ve değişimini görebilmesi ve karşılaştırma yapabilme
3Farklı kültürlerin yaşam tarzlarının giyime etkisini görebilme
4Tarihsel süreç içinde giyimi biçim ve malzeme açısından irdeleyebilme
5Tarihsel süreç içerisinde giyim ve aksesuarları arasındaki ilişkiyi kurabilme
6Tarihsel süreç içerisinde giyim ve aksesuarların silüetlerini tanıyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Bulunmamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, antik dönemden günümüze, coğrafi, iklimsel ve kültürel öğelerin şekillendirdiği giyim alışkanlıkları, dönemselleştirilerek karşılaştırılmalı olarak incelenir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Antik Dönemde Giyim Kültürü (Mısır)
2Antik Dönemde Giyim Kültürü (Mezopotamya)
3Antik Dönemde Giyim Kültürü (Anadolu ve Ege-Yunan)
4Roma, Bizans’ta Giyim Kültürü
5Selçuklularda Giyim Kültürü
6Osmanlı'da Giyim Kültürü
7Osmanlı'da Giyim Kültürü
8Ara Sınav
913.,14.,15.Yüzyıllarda Avrupa'da Giyim Kültürü
1016.,17.,18.Yüzyıllarda Avrupa'da Giyim Kültürü
11Endüstri Devrimi ve Etkileri
1219. Yüzyıl Sanat Akımları
1319. Yüzyıl Modası
1420. Yüzyıl Modası
15Günümüz Moda Akımları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Elif Jülide Dereboy(2004)Kostüm&Moda Tarihi.İstanbul:İnkılap Kitabevi • Halil İnalcık (2008) Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, İş Bankası Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi61060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ13 5   44        
ÖÇ23 5   44        
ÖÇ33 5   44        
ÖÇ43 5   44        
ÖÇ53 5   44        
ÖÇ63 5   44        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr