Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001172019MEDYA VE TOPLUMSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, küreselleşen dünyada, medya gerçekliği hakkında bilgi verilmektedir. Medya kuramları ve medyanın küreselleşme sürecindeki demokrasinin ve çeşitli toplumsal olaylar karşısında tutumunu ve işleyişini önemini ve medyaya çeşitli yaklaşımlar temelinde incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nimet Önür
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Küreselleşme ve Medya, Kültür ve medya,medya mülkiyeti, Medya da toplumsal cinsiyet ve ırk temsilleri,etc.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: CROTEAU, D. HOYNES W. (2003) Media Sociey: Industries, İmages and Audience, Pine Forge Press. HESMONDHALGH D. (2008) Media and Social Theory, Roudledge. ÖNÜR, N., (2001); Küreselleşen Dünyada İletişim ve Toplum, Alp Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr