Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001192019SİNEMADA TÜRLERSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, Radyo-TV ve Sinema öğrencileri ile dersi seçebilecek tüm öğrencilerin, tür eleştirisi yazmayı öğrenmesi ve sinema filmlerini tür kuramı ile ileri düzeyde irdeleyebilmesini sağlamaktır. Ders, bir araç olarak filmlerin yapısal özelliklerini incelemekte ve endüstriyel olarak düzenlenen tür filmlerinin izleyici açısından anlamlarının çözümlenmesini gerçekleştirmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Lale Kabadayı
Öğrenme Çıktıları
1Sinemanın en önemli yapılanmalarından olan türlerin işleyişine yönelik bilgi birikimi edinme.
2Tür sinemasının genel özelliklerini, diğer filmlere uyarlayabilme alışkanlığı kazanarak eleştiri yazma becerisi edinme.
3Tür sinemasının sanat ve ticari yönlerini öğrenerek film üretimini değerlendirebilme.
4Tür sineması açısından Türk ve dünya sinemalarını karşılaştırarak, güncel analizler yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sinemada tür yapılanması, Hollywood ve dünya sinemalarında tür yaklaşımının ele alınması, stüdyo sisteminin, yapımcı-yönetmen ilişkilerinin, yıldız oyuncu kullanımının, ekonomik ve sosyal yapı ile tür sineması ilişkisinin irdelenmesi, dram, melodram, trajedi, komedi, western, bilimkurgu, fantastik sinema, müzikal vb. türlerin yapım ve yönetim özelliklerinin incelenerek değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Sanatta tür, sinemada tür. Tür eleştirisinde geçerli olan yaklaşımlar. Film türlerinin belirlenmesi ve belli başlı türler. Tür araştırmalarının yoğunlaştığı alanlar. Tür incelemesinde biçimsel özelliklerin yeri.
1Tür filmlerinin özellikleri. Tür filmlerinin yapısından kaynaklanan özellikler. İkonografi ve mizansen farkı. Aydınlatmanın, tür filmlerinin belirlenmesindeki yeri. Karakterler açısından tür filmlerinin özellikleri. Filmlerden örnek bölümlerin gösterilmesiyle inceleme yapılması.
2Öykü ve senaryo açısından tür filmlerinin özellikleri. Görüntüsel göstergeler açısından tür filmlerinin özellikleri. Dekor ve arka planlar açısından tür filmlerinin özellikleri. İzleyici açısından tür filmlerinin özellikleri.
3Tür filmi ve Stüdyo Sistemi ilişkisi. Tür sinemasında Yıldız Olgusu. Tür filmlerinde ideoloji. Tür filmleri ve yineleme ilişkisi. Söylen, Tür ve Kültür ilişkisi. Tür filmleri ve popüler kültür ilişkisi. Tür filmlerin temsil etme, inşa etme ve basmakalıp örnekler. Tür eleştirisi yazma tekniği ve ödev.
4Dram, Trajedi ve Melodram türlerinin incelenmesi. Türlerin, örnek filmlerden bölümler ile dünya sineması ve Türk sinemasındaki özellikleri doğrultusunda irdelenmesi.
5Western filmleri, Gangster/Suç filmleri/ Dedektiflik filmleri ve Kara Film türlerinin irdelenmesi.
6Fantastik anlatı, fantastik sinema yapılanması. Fantastik Sinema I: Bilimkurgu filmleri ve ütopya/distopya kavramları. Örnek metinler ve filmlerden bölümler eşliğinde irdeleme.
7Arasınav (Vize)
8Fantastik Sinema II: Gerilim ve Korku Filmleri. Fantastik Macera ve Yaratık Filmleri.
9Müzikal filmler. Dünya genelinden (ABD, Hindistan, Türkiye vd.) örneklerle inceleme. Seçilecek türe yönelik ödev hazırlanması.
10Komedi Filmleri. Dünya genelinden örneklerle inceleme.
11Aksiyon ve Macera filmleri türleri. Dünya genelinden örneklerle inceleme.
12Kadın filmleri, Gay ve Lezbiyen filmleri türleri. Dünya genelinden örneklerle inceleme.
13Animasyon türü. Dünya genelinden örneklerle inceleme.
14Ödevlerin değerlendirilmesi ve genel değerlendirme.
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Abisel, Nilgün, Popüler Sinema ve Türler, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1999. Yardımcı Kaynaklar: 1) Kabadayı, Lale, Film Eleştirisi-Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2013. 2) Güçhan, Gülseren, Tür Sineması-Görüntü ve İdeoloji, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1999. 3) Küçükkurt, Fatma D. vd., Sinemada Anlatı ve Türler, Ankara, Vadi Yayınları, 2004. 4) Özgüç, Agâh, Türlerle Türk Sineması, İstanbul, Dünya Kitapları, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma7321
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14424415513      
ÖÇ25555415511      
ÖÇ35555315512      
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr