Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001292019BİLGİSAYARA GİRİŞSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, bilgisayara ilişkin temel bilgilerin, işletim sisteminin tanımlanması ve kullanıcıların Microsoft Office programlarından Word ve Powerpoint programlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilgisayara ilişkin temel bilgilerin verilerek, işletim sistemi, özellikle Microsoft Word ve Powerpoint programlarının kavranması ve uygulamalarla pekiştirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sartain, Jd.(2018), How to Create and Share Custom Style Sheets in Microsoft Word and PowerPoint, PCWorld. Oct, , Vol. 36 Issue 10, p94-102. 9p. 14. Lambert, Joan (2016), Microsoft Powerpoint,. Boca Raton : QuickStudy Reference Guides. Battersby, Jeffery (2015), Microsoft Word Finally! Much Needed Updates Make For A Better Word.,. Macworld - Digital Edition. Sep, Vol. 32 Issue 9, p18-22. 5p. • Bucki, Lisa (2013), Microsoft Word,.. Indianapolis, Ind. : J. Wiley & Sons. Cox J.&Preppernau, J.(2008), Adım Adım Microsoft Office 2007, (Çeviri: Duygu Kayadelen, Selim Göksu vd.), Arkadaş Yayınları, Ankara. Bal, Hasan Çebi, (2018), Bilgisayar ve internet Kullanımı(Windows 7 Office 2010), Ekin Yayınevi. Deniz Mertkan Gezgin (2007), Bilgisayara Giriş ve MS Office 2007, Efe Akademi Yayınları,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr