Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003152019MODERNİTE,POSTMODERNİTE VE SİNEMASeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Modernite, postmodernite ve postmodern sinema kavramlarının açıklanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Favaro
Öğrenme Çıktıları
1Modernite ve postmodernite kavramlarını açıklayabilme
2Modern ve postmodern sinemanın niteliklerini kavrayabilme
3Postmodern sinema olarak tanımlanan sinemanın biçimsel özellikleri ve içeriğe ilişkin özellikleri
4Postmodern sinema tanımlamasına ilişkin tartışmaları anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Modernite ve postmodernitenin tanımı Modernite ve postmodernitenin sanatta ve sinemadaki görünümleri Postmodern sinema olarak tanımlanan sinemanın biçimsel özellikleri ve içeriğe ilişkin özellikleri Postmodern tanımlamasına dair tartışmalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi
2Modernite kavramı
3Modernite ve sanat
4Modernite ve postmodernite ayrımı
5Modernite, postmodernite ve hakikat sorunu
6Postmodern sanatın genel özellikleri
7Postmodern sinemanın genel özellikleri
8Ara sınav (Vize)
9Postmodern sinemada mekân ve zaman
10Postmodern sinema ve kurgu
11Metinlerarasılık
12Postmodern kimlik ve karakter
13Dijital kültür ve postmodernite
14Deleuze üzerinden oluş kavramı ve postmodernite
15Karşı kültür ve postmodernite
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
HARVEY, David, Postmodernliğin Durumu, 1997, çev. Sungur Savran, İstanbul: Metis Yayınları. BUCKLAND, Warren, Bulmaca Filmler, çev. Caner Turan, 2015, Ankara: Say Yayınları. ERSÜMER, Oğuzhan, Bilimkurgu Sinemasında Cyberpunk, 2013, İstanbul: Altıkırkbeş Yayın. RYAN Michael/KELLNER, Douglas, Politik Kamera/Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politkası, çev. Elif Özsayar, 1997, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ORR John, Sinema ve Modernlik, çev. Ayşegül Bahçıvan, 1997, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları/Ark. OSKAY Ünsal, Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya, Bilim-Kurgu ve Korku Sineması, İstanbul: Der Yayınları. STAM, Robert, Sinema Teorisine Giriş, Çev. Selda Salman-Çiğdem Asatekin, 2014, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. FUNK, Rainer, Ben ve Biz – Postmodern İnsanın Psikanalizi, Çev. Çağlar Tanyeri, 2007, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. BUCKLAND, Warren, Film Theory and Contemporary Hollywood Movies, 2009, New York-London: Routledge.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi12336
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15325114224      
ÖÇ25335214225      
ÖÇ35334114234      
ÖÇ45335225324      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr