Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003172019FOTOĞRAF ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin Amacı Bir sanat eseri ya da kültürel bir ürün ya da bir medya çıktısı olarak bir fotoğrafı teknik, estetik ve teorik olarak değerlendirmenin en önemli amacı öncelikli olarak fotoğrafta doğrudan gösterilen ve bazı simgelerle dolaylı olarak üstü örtülen anlamları ortaya çıkarmaktır. Fotoğraf çözümlemeyi denemek görünenden ötesinde neler kodlandığını anlamaya çalışmaktır. Teknik bir alan olarak fotoğrafçılıkta çözümleme yaparken bazı teknik kavramlar ve değerlerden yola çıkmakla beraber reklam fotoğrafının, basın fotoğrafının, deneysel fotoğrafın vb. içeriği gereği başka bazı teorik kavramlardan da yararlanılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ahmet İmançer
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Örneklendirmek gerekirse bir basın fotoğrafını çözümlemeye çalışrıken ideolojik çözümleme metodu bize yardımcı olabilecekken bir reklam fotoğrafını çözümlerken göstergebilimden yola çıkılabilir. Dolayısıyla başta teknik okuma olmak üzere fotoğraf çözümleme alanında yararlanabilinecek bir çok teorik metin ders kapsamında aktarılacak ve örnekler üzerinde durulacaktır. Aynı zaman bu tür çözümlemeleri yapabilmek için gerekli olan temel fotoğrafik bilgiler üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İlgili kitap ve makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr