Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003122019POLİTİK İLETİŞİM VE MEDYA Seçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Ders, siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiyi, siyasal iletişimin kapsamı, boyutları bilgisini ve günümüzdeki siyasal iletişim uygulamalarını analiz edebilmeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Şadiye Deniz
Öğrenme Çıktıları
1Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
2Siyasal iletişimin araçlarını ve stratejileri bilgisini edinebilme
3Farklı ideolojilerin siyasal iletişimi anlamlandırma biçimlerini tartışabilme
4Türkiye’deki ve dünyadaki siyasal iletişim modellerini analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Siyaset kavramı, iletişim kavramı, siyasal iletişim kavramı, siyasal iletişime farklı bakışlar, dünyada ve Türkiye’de siyasal iletişim uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Siyasete ve iletişime ilişkin temel kavramlar bilgisi / siyaset – iletişim ilişkisini tartışma.
2Siyasal iletişimin tanımı, alanı, aktörleri ve ortaya çıkışı.
3Liberal Demokrasilerde Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğünün Ortaya Çıkışı
4Liberal ve Eleştirel Perspektifin Siyasal İletişime Bakışı
5Bir siyasal iletişim kavramı olarak Politik Söylem.
6Sosyo-psikolojik ve politik bir kavram olarak kamuoyu.
7Oy verme davranışı hakkındaki yaklaşımlar.
8Arasınav
9Siyasal iletişim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler,
10Politik Pazarlama kavramı, politikanın doğası ve politik pazarlama.
11Siyasal Kampanya ve Siyasal Reklamcılık Kavramı.
12Seçim kampanyalarını çeşitli örnekler üzerinden analiz etme.
13Siyasal reklâm ve siyasal pazarlamaya yönelik örnek çözümlemeler yapılması.
14Yeni Medya ve Siyasal İletişimin Değişen Yapısı
15İkna Stratejileri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İstanbul üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, siyasal İletişim kitabı. Aziz, Aysel, Siyasal İletişim, Ankara: Nobel Yayınları, 2007. Tokgöz ,Oya. Siyasal İletişim Anlamak, Ankara: İmge Kitabevi, 2008. Eser Köker, Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Vadi yay., 1998, Ankara. Nuran Yıldız, Türkiye’de Siyasetin Yeni Biçimi: Liderler, İmajlar, Medya, Phoenix, Ankara, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma13113
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1   5            
ÖÇ2   5            
ÖÇ3   5            
ÖÇ4   5            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr