Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003142019SİNEMADA PSİKOLOJİ Seçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı psikolojik kavram ve kuramlar çerçevesinde bir filmin kahramanlarının duygu, düşünce ve davranışlarını ve filmdeki insan ilişkilerinin psiko-sosyal dinamiklerini anlamak ve analiz etmek üzere bir bakış açısı sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. K. Oya Paker
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pozitif psikoloji, Sosyal Etki, Bireyselleşme, Benlik, Duygular, Yakın İlişkiler, Aile Dinamikleri, Kapalı Grup Dinamikleri, Çocukluk ve Şiddet, Sosyalizasyon Süreci
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Carr, A. (2016). Pozitif Psikoloji, Çev. Ü. Şendilek. Kaknüs. Gabbard, K. ve Gabbard, G. O. (2014). Psikiyatri ve Sinema, Çev. Y. Eradam ve H. Satılmışoğlu. OkuyanUs. Gençöz F. (Ed.) (2007). Psinema: Sinemada Psikolojik Bozukluklar ve Sinematerapi. HYB Yay. Hefferon, K. ve Boniwell, I. (2014). Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma ve Uygulamalar, Çev. T. Doğan. Nobel. Indick, W. (2011). Senaryo Yazarları İçin Psikoloji, Çev. E. Yılmaz ve Y. Karaarslan. Agora Kitaplığı. Niemiec, R. M. ve Wedding, D. (2016). Sinema ve Akıl Sağlığı, Çev. R. A. Araton. Kaknüs. Zimbardo, P. (2015). Şeytan Etkisi, Çev.: C. Coşkan. Say Yay. http://www.psinema.org/index.php?c=3
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr