Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003182019SANATTA UTOPYAN VE DİSTOPYAN ANLATILARSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Ütopya, distopya, ütopyan ve distopyan kavramlarının sanat örnekleri üzerinden açıklanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Favaro
Öğrenme Çıktıları
1Ütopya ve distopya kavramlarını açıklayabilme
2Ütopyan ve distopyan anlatıların niteliklerini kavrayabilme
3Karşı ütopya ve eleştirel ütopya kavramlarını anlayabilme
4Sanatta ütopyan ve distopyan unsurları tarihsel gelişim süreci içinde kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Ütopya ve distopyanın tanımı Ütopyan ve distopyan anlatıların modernite ve postmodernite bağlamında incelenmesi Çeşitli sanat dallarında yer alan ütopyan ve distopyan unsurlar Tekno-kültür üzerinden distopya ve ütopya kavramlarının tartışılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi
2Ütopya ve distopya tanımları
3Rönesans’tan moderniteye ütopya ve distopya
4Rönesans’tan moderniteye ütopya ve distopya
5Modernite kavramı ve ütopya
6Modern anlatılar ve ütopya/distopya
7Modernite krizi ve distopyan anlatılar
8Ara sınav (Vize)
9Açıklama modelleri ve edebi düzlemde stratejiler
10Kitle kavramı ve ütopya
11Ütopya ve ideoloji
12Yabancılaştırma stratejisi
13İlkelcilik ve doğaya dönüş
14Postmodern dönem ve distopya
15Dijital kültür ve distopya
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BUCK-MORSS, Susan, Rüya Âlemi ve Felaket, 2004, Çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları. KUMAR, Krishan, Modern Zamanlarda Ütopya ve Karşıütopya, Çev. Ali Galip, 2006, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık. ZAMYATİN, Yevgeni, Biz, Çev. Füsun Tülek, 2018, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ORWELL, George, 1984, Çev. Celal Üster, 2000, İstanbul: Can Yayınları. LEGUIN, Ursula K., Mülksüzler, Çev. Levent Mollamustafaoğlu, 2017, İstanbul: Metis Yayınları. BOOKER, M. Keith, The Dystopian Impulse in Modern Literature, 1994: London: Greenwood Press. JAMESON, Fredric, Ütopya Denen Arzu, Çev. Ferit Burak Aydar, 2009, Metis Yayınları: İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma12336
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15224214234      
ÖÇ25335224234      
ÖÇ35235224234      
ÖÇ45225115244      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr