Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001182019SİYASET BİLİMİNE GİRİŞSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere siyaset biliminin teorik ve pratik temellerini öğreterek siyaset bilimine genel bir giriş yapmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Selda Akçalı
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Siyaset Bilimi dersi kapsamında öncelikle siyaset olgusunun teorik çerçevesi ele alınarak, siyaset, iktidar, otorite ve meşruiyet kavramları değerlendirilmekte ve devlet sorunsalına tarihsel arka plandan günümüze dek geçirdiği dönüşümler çerçevesinde yaklaşılmaktadır. Devletin ortaya çıkışı ve devlet hakkındaki teorilere de ders kapsamında yer verilmektedir. Siyaset Bilimine Giriş dersinde aktarılan konulardan bir diğeri siyasal ideolojiler ve sistemlerdir. İdeoloji kavramıyla birlikte çağdaş siyasal ideolojiler karakteristik özellikler bağlamında ders kapsamında incelenmekte, ayrıca genel olarak siyasal sistemler ve hükümet sistemleri üzerinde de ders çerçevesinde yoğunlaşılmakta, sistemler karşılaştırmalı bir perspektiften ele alınmaktadır. Siyaset bilimine Giriş dersinin temel ilgi alanlarından olan siyasetin toplumsal ve kurumsal boyutları incelenirken, siyasal kültür, siyasi partiler, seçim sistemleri,kamuoyu ve baskı grupları da ayrıntılı biçimde tarihsel,sosyolojik eksende aktarılmaktadır. Çağımızda öne çıkan başlıca siyasi dinamikler, modernleşmenin yaşadığı değişim ve dönüşüm çerçevesinde aynı ders kapsamında irdelenirken, din siyaset, kadın ve siyaset, siyaset ve çevre sorunsallarına da yer verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
•Mümtaz’er Türköne; Siyaset, Lotus Kitabevi, Ankara 2003. •Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün; Politikbilim, Alfa Aktüel Yayınevi, Bursa, 2006. •Münci Kapani; Politika Bilimine Giriş, A.Ü.H.F. Yayınları, No:431, Ankara, 1978. •Ersin Kalaycıoğlu; Çağdaş Siyasal Bilim Teori Olgu ve Süreçler, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1984. •Ahmet Yücekök; Siyasetin Toplumsal Tabanı, A.Ü.S.B.F Yayınları, Ankara, 1987. •Cemil Oktay; Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Yayınları, İstanbul, 2003. •Leslie Lipson; Politika Biliminin Temel Sorunları, (çev.) Tuncer Karamustafaoğlu, Birlik Yayıncılık, Ankara, 1986. •Eddie J.Girdner; People-Power An Introduction to Politics, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1996. •Michael G.Roskin, Robert l.Cord, James A.Medeiros, Walter S.Jones; Political Science An Introduction, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr