Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001202019KLASİK ANLATI SİNEMASI VE HOLLYWOOD STAR SİSTEMİSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Klasik anlatı sinemasını, Hollywood stüdyo sistemini ve Star sistemini açıklama.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Burcu Balcı
Öğrenme Çıktıları
1 Klasik anlatı sinemasının temel kavramlarını anlayabilme.
2Klasik anlatı sineması ve Hollywood stüdyo sistemini anlayabilme
3Klasik anlatı sineması ve Hollywood Star sistemini kavrayabilme.
4Star sisteminin önemli filmlerini ve yıldızlarını tanıyabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Klasik anlatı sineması, Hollywood stüdyo sistemi ve Star sistemi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Klasik anlatı sinemasının temel kavramları ve özellikleri, Hollywood stüdyo sistemi, star sistemi
2James Dean ve filmleri
3Marilyn Monroe ve filmleri
4Elizabeth Taylor ve filmleri
5Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman
6Clark Gable ve Vivien Leigh
7Marlon Brando ve filmleri
8Ara sınav
9Audrey Hepburn ve filmleri
10Marlene Dietrich ve filmleri
11Greta Garbo ve filmleri
12Fred Astaire, Ginger Rogers ve Gene Kelly filmleri
13Charleston Heston ve filmleri
14Gregory Peck, Gary Grant ve James Stewart filmleri
15Rita Hayword ve filmleri
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Ayşen Oluk, Klasik Anlatı Sineması (2008), İstanbul: Hayalet Kitap. • Yörükhan Ünal, Dram Sanatı ve Sinema (2008), İstanbul: Hayalet Kitap. • James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur (2000), İstanbul: Oğlak Yayıncılık. • Philip Kemp, Sinemanın Tüm Öyküsü (2014), İstanbul: Hayalperest Yayınevi. • GeoffreyNowell-Smith, Dünya Sinema Tarihi (2003), İstanbul: Kabalcı Yayınevi. • Classical Hollywood Narrative: The Paradigm Wars, Edited by Jane Gaines, Duke University Press, Durham and London, 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma9218
Okuma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14     5  3      
ÖÇ24     5  3      
ÖÇ34     5  3      
ÖÇ44     5  3      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr