Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004112019KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, kültürel çalışmalar alanının gelişimi, alandaki temel kuramsal yaklaşımlar ve araştırmalar ele alınmaktadır. Öğrencilerin, modern ve postmodern kültürün dinamiklerini kavramaları hedeflenmektedir. Derste kültürel çalışmalar alanındaki kavram ve kuramlar, teknokültür/siber kültür içerikli popüler kültür metinleri (film, diziler, ilgili internet siteleri) üzerinden incelenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. K. Oya Paker
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarihsel bağlamında kültürel çalışmalar alanının doğuşu ve temel yaklaşımları (1950’lerden 1980’lere ve 1980 sonrası); Kültür ve yaşam biçimleri; Biliş, söylem ve ideoloji; Günlük hayatta iktidar pratikleri; Benlik, beden ve kimlik
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Barker, C. (2000) Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage Pub. Smith, P. (2005). Kültürel Kuram. Çev. S. Güzelsarı ve İ. Gündoğdu. İstanbul:Babil. Storey, J. (2000). Popüler Kültür Çalışmaları: Kuramlar ve Metotlar. Çev. K. Karaşahin. İstanbul: Babil Yay. Türkoğlu, N. (2010) İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim. İstanbul: Urban Kitap.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr