Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004192019MAGAZİN HABERCİLİĞİSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin Amacı Magazin haberleri popüler kültürün ürünüdür ve bu haberler özellikle popüler basın içinde hayat bulur. Popüler basını anlamak için öncelikle, popüler kültür kavramını açıklamak gerekir. Magazinciler ve paparazziler meslekî pratiklerinde tiraj/izlenme oranı uğruna gazetecilik meslek ahlâkına uymayan tutum ve davranışlarda bulunmaktadır. En çok kişi haklarına saldırılan, en çok özel hayatı konu edinen ve dolayısıyla en çok basın davalarına konu olan alan magazindir. Bu nedenle Magazin haberlerini, paparazzi haberlerini ve magazinelleşen haberleri öğretmeye yönelik “Magazin Haberciliği” dersinde etik konusuna değinilecektir. Haber metni ve fotoğraflarında “kamu yararı” kıstası temel amaçtı. Ancak liberal çoğulcu sistem içinde işleyen medyada zamanla haber anlayışı da değişmeye başladı. Artık bilgilenmenin ötesinde eğlendirmenin önem kazandığı, “kamu ilgisi” kriterinin “kamu yararı” kriterinin önüne geçtiği görülmektedir. Kamu ilgisine yönelik ve eğlendiren magazin haberleri, tirajı ve izlenme oranlarını arttırmaktadır. Bu durum magazin gazetecileri, paparazziler, serbest gazeteciler (freelence) ve onların çektikleri fotoğrafların gazeteler için önemini de arttırdı. Gizli kamera çekimleri, teleobjektifler aracılığıyla paparazzi çekimleri ve bilgisayar ortamında fotoğrafların kurgulanması ve gerçeğin yeniden üretilmesini en önemli etik sorunlar olarak belirlendi. Varolan belli başlı etik teorilerden yola çıkarak iletişim alanıyla ilgili olan etik teoriler üzerinden magazin basını bu derste sorgulanacaktır. Derste magazinin tanımı ve sınıflandırılması yapılacaktır. Magazin haberinin, paparazzi haberinden, depo haberden, kültür-sanat haberinden farkı ortaya konulacaktır. Magazinelleşen haberin yeri, önemi, haber bültenleri ve programlarındaki ağırlığı ve magazin haberlerinden farkı açıklanacaktır. Magazin haberciliği dersinde fotoğraflar ve görüntüler üzerinde çözümlemeler yapılacaktır. Magazin haberinin malzemesi olan insanlar (magazinin kahramanları), kısaca ünlüler ve ünlü adayları sınıflandırılacak. Konunun sosyolojik ve ideolojik boyutu tartışılacaktır. “Magazin Haberciliği” dersini önermemizdeki amaç “magazin haberciliği” konusunda iletişim fakültesi öğrencilerini, diğer bir deyişle, gazeteci adaylarını eğitmektir. Bu derste magazin haberinin tarihçesinden tanımına, üretiminden sunumuna, ideolojisinden etiğine kadar A’dan Z’ye herşey açıklanmaya çalışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dersin Öğretim Üyesi Assist. Prof. Dr.ŞEBNEM SOYGÜDER
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı /Malzemesi/Önerilen Kaynaklar Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: BAUDRİLLARD, Jean, Tüketim Toplumu, Çev: Hazal Deliceçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004. DAĞTAŞ, Erdal, Türkiye’de Magazin Basını, Ütopya Yayınları, İstanbul, 2006. DEBORD, Guy, Gösteri Toplumu, Çev: Ayşen Ekmekçi-Okşan Taşkent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2006. ERGÜL, Hakan, Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000. ROBİNS, Kavin, İmaj -Görmenin Kültür ve Politikası-, Çev: Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı yayınları, İstanbul, 1999. ROJEK, Cris, Şöhret, Çev: Semra Kunt Akbaş- Kürşad Kızıltuğ, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003. SOYGÜDER, Şebnem, Eyvah Paparazzi, Om Yayınevi, İstanbul. 2003. Kollektif, Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2007. ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ/KAYNAKLAR AKAY, Ali, Kapitalizm ve Pop Kültür, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2002. AKÇALI İÇİN, Selda, Türkiye’de Araştırmacı Gazetecilik, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 2002. ALANKUŞ, Sevda (DER), Medya, Etik ve Hukuk, IPS İletişim Vakfı Yayınları:5, İstanbul, 2005. ALGAN, Ertuğrul, Fotoğraf Okumak, Çözüm İletişim Yayınları, Eskişehir, Eylül 1999. ATAY, Tayfun, Yaşasın Meşhuriyet Çağı, Epsilon Yayınları, İstanbul, 2004. AYMAZ, Gökhan, Popüler Gerilim!, Habitus Yayınları, 2004. BALİ, RIFAT N., Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a -Yeni Seçkinler, Yeni Mekânlar, Yeni Yaşamlar-, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. BARTHES, Roland, Camera Lucida, Türkçesi:Reha Akçakaya, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 2000 (3.Baskı). BAUDRİLLARD, Jean Tüketim Toplumu, Çev: Hazal Deliceçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004. BAUDRİLLARD, Jean, Sessiz Yığınların Gölgesinde, Çev: Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2003. BELGE, Murat,Tarihten Güncelliğe, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1986. BELSEY,A.-CHADWİCK, R., Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Çev: Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998. BERGER, John, Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, Metis Yayınları, İstanbul, 1995. BRONE, Cristopher, Gazetecinin El Kitabı, Çev:Öykü Coşkun, MediaCat Kitapları, İstanbul, 2001. COHEN-Almagor, Raphael, İfade, Medya ve Etik, Çev: S.Nihat Şad, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2002. DAĞTAŞ, Erdal, Türkiye’de Magazin Basını, Ütopya Yayınları, İstanbul, 2006. DAVİS, Anthony, Magazine Journalism Today, Oxford, Focal Press, 1988. DAVİS, Fred, Moda, Kültür ve Kimlik, Çev: Özden arıkan, YKY, İstanbul,1997. DEBORD, Guy, Gösteri Toplumu, Çev: Ayşen Ekmekçi-Okşan Taşkent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2006. DEMİRKENT, Nezih, Sayfa Sayfa Gazetecilik, Dünya Yayıncılık, İstanbul. DERMAN, İhsan, Fotoğraf ve Gerçeklik, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, No: 142, Eskişehir,1989. DİLMENER, Naim, Hür Doğdum Hür Yaşarım, Everest Yayınları, İstanbul, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr