Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004212019BELGESEL FOTOGRAFSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Belgesel fotoğraf alanında teorik ve uygulama anlamında bilgi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR
Öğrenme Çıktıları
1Belgesel fotoğraf hakkında bilgi sağlama.
2Belgesel fotoğrafçılığın estetiğini anlama.
3Belgesel fotoğrafçılığı yorumlama.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Belgesel fotoğrafçılığının temeli, özellikleri ve uygulama alanları, foto-röportaj teknikleri, belgesel fotoğraf projesi üretme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Belgesel fotoğrafın tarihi
2Belgesel fotoğrafçılığın türleri
3Belgesel fotoğrafçılığın özellikleri
4Belgesel fotoğrafçılığın uygulama alanları
5Belgesel fotoğraf projesi hazırlama ve uygulamaları
6Belgesel fotoğrafları yorumlama
7Foto-röportaj teknikleri ve uygulamaları
8Vize sınavı
9Belgesel fotoğrafları yorumlama
10Seri fotoğraf oluşturma
11Belgesel fotoğrafları yorumlama
12Belgesel fotoğrafta yeni yaklaşımlar ve uygulamalar
13Belgesel fotoğrafları yorumlama
14Sosyal medya, fotoğrafçılık ve uygulamaları
15Belgesel fotoğrafları yorumlama
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Documentary Photography, Time Life Books, The United States, 1973. MEYER, Pedro, Truths&Fictions: A Journey From Documentary to Digital Photography, Aperture, New York, 1996. BERGER, John, O Ana Adanmış, Çev: Yurdanur Salman, Müge Gürsoy Sökmen, Metis Yayınları, İstanbul, 1998. ÖZENDES, Engin, Türkiye’de Fotoğraf, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 1999. SONTAG, Susan, Fotoğraf Üzerine, Çev. Reha Akçakaya, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 1993. TOPÇUOĞLU, Nazif, Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000. DURDEN, Mark, Photography Today, London: Phaidon Press, 2014. CHAPNICK, Howard, Truth Needs No Ally: Inside Photojournalism, University of Missouri Press, Columbia and London, 1994. KOBRE, Kenneth, Photojournalism: The Professional Approach, Focal Press, Boston, 2000. LESTER, Paul Martin, Photojournalism: An Ethical Approach, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Beyin Fırtınası13113
Proje Hazırlama10220
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma8216
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ12  4    5       
ÖÇ25  5    5       
ÖÇ3   5    5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr