Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004292019AKADEMİK VE PROFESYONEL SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bilimsel veya mesleki metin hazırlama ve susunum teknikleri ve becerisini öğrencilere kazandırmak dersin amacıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doçent Doktor K. Leyla Budak
Öğrenme Çıktıları
11. Bilimsel metnin yazılı veya sözlü anlatım kurallarını öğrenmek
22. Bilimsel veya mesleki bir raporu sunuma dönüştürmek.
33. Görsel destekler hazırlayabilmek.
44. Bilimsel bir sunumu gerçekleştirmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Bitirme tezi, rapor, mesleki bir yayın veya akademik bir tezi bilimsel ve profesyonel bir teknik ile hazırlamak ve sunuma aktarabilmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilimsel rapor kavramı Tez ve makale örnekleri
2Yazım ve anlatım ilkeleriTez ve makale örnekleri
3Bilimsel veya mesleki sunum örneklerDipnot, alıntı metin, kaynakça hazırlama çaşışmaları
4Rapor Yapısının Tanıtımı: Özei, Giriş Gelişme Sonuç BölümleriÖrnek incelemeler
5Rapor özeti çıkarmakÖrnek incelemeler
6Sunum metni hazırlamakÖrnek incelemeler
7Sunum metnini görsel destek ile aktarmakFarklı görsel desteklerin incelenmesi
8Ara sınav
9Sunumlarda renk kullanımı, logo, grafik, görsel -işitsel materyal ve veri hazırlamak ve aktarmak. Grafik, logo, renk tasarımlarının sunuma uygulanması
10Dinleyici, oturma düzeni, dinleyiciye göre sunumu organize etmek, zaman yönetmek, soru cevap yönetimiSınıf içi uygulamalar
11Habercilik ile ilgili sunum larÖğrenci Grup çalışmaları
12İletişim Bilimleri Alanına İlişin SunumlarÖğrenci Uygulamaları
13Sinemaya ilişkin SunumlarÖğrenci Uygulamaları
14Reklam ve Yeni Medyaya ilişkin SunumlarıÖğrenci uygulamaları
15Halkla İlişkiler ve Organizasyonlara ilişkin SunumlarÖğrenci Uygulamaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Chivers, Barbara; (2007), Students Guide to Presentations; Sage Publications, Etkin Sunumlar (2007), Kızılca Yürür (çev.), Harvard Business School Press, Optimist Yayınları, İstanbul Mills, Harry,(2007), Power Points :How to Design &Deliver Presentations That Sizzle &Sell, Amacom Publications Leyla Budak, İlknur Aydoğdu Karaaslan(2010) Sunumlarda Görsel Destek Kullanımı: Etkili Powerpoint Tasarımı ve Teknik Özellikleri Beta Yayınevi,İstanbul Asım Saldamlı Bilimsel Araştırma ve Sunum TeknikleriDetay Yayıncılık - Akademik Kitaplar, 2017 Gene Zelazny 2010, Say it Wth Presentations, McGraw-Hill Professional Publishing
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Alan Çalışması14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma24248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1      45        
ÖÇ2      45        
ÖÇ3      45        
ÖÇ4      45        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr