Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004122019SANAT YÖNETMENLİĞİSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin temel amacı medyadaki tasarım biçimlerini öğrenciye tanıtmak, gördükleri tasarımları anlayıp anlamlandırabilmelerini, tasarımları görsel anlamda çözümleyebilmelerini sağlamaktır. Bunun için tasarımın temel ilkeleri, çağdaş sanattaki yeri, günümüzde imaj yaratmadaki önemi, sinema ve televizyondaki kullanım alanları, sokaklarda ve yazılı basında kullanım alanları öğretilecek. Tüm bu sayılanlar önemli tasarımcı ve onların eserleri üzerinden örneklendirilerek anlatılacaktır. Dersin İçeriği • Görsel iletişimin önemi • Görsel iletişim ve algı • Görsel tasarımın ilkeleri • Görsel tasarım düzenleme ve çözümleme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Şebnem Soygüder
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
yok
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: Abdulgani Arıkan, Grafik Tasarımda Görsel Algı, Eğitim Akademi, Konya, 2008. Adem Genç-Ahmet Sipahioğlu, Görsel Algılama, İzmir, Sergi Kıtabevi, 1990. Ragıp İstek, Görsel İletişimde Tipografi ve Sayfa Düzeni, Pusula Yayıncılık, İstanbul, 2004. Rudolf Arnheim, Görsel Düşünme, Metis Yayınları, İstanbul, 2007. Malcolm Barnard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Ütopya Yayınları, Ankara, 2002. Nazan İpşiroğlu, Görsel Sanatlarda Alımlama ve Sanatlararası Etkileşim, Hayalbaz Yayınları, İstanbul, 2010. Brigitte Borja De Mozota, Tasarım Yönetimi, MediaCat, İstanbul, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr