Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004162019SİNEMADA FELSEFESeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, evrensel olarak kabul gören felsefi yaklaşımların sinema olan ilişkisini belirlemek ve irdelemektir. Böylelikle sinema ve felsefe ilişkisi, geçmiş dönem ve günümüz felsefecilerinin yaklaşımları doğrultusunda ele alınarak, örnek filmler üzerinden kavramsal tartışmalar gerçekleştirilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Lale Kabadayı
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sinema ve felsefe ilişkisinin açıklanması, eleştiri ve sinema-felsefe bağının kurulması ve örnekler eşliğinde irdeleme yapılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Berys Gaut, A Philosophy of Cinematic Art, UK, Cambridge University Press, 2010. Yardımcı Kaynaklar: 1) Noel Carroll, Jinhee Choi, Philosophy of Film and Motion Pictures, USA, Blackwell Publishing, 2006. 2) Paisley Livingstone, Carl Plantinga (ed.), Philosophy and Film, London and New York, Routledge, 2009. 3) Thomas Deane Tucker, Stuart Kendall (ed.), Terrence Malick- Film and Philosophy, USA, Continuum, 2011. 4) Steven M. Sanders, The Philosophy of Science Fiction Film, USA, The University Press of Kentucky, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr