Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004182019FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere filmleri ‘okuma’nın farklı yolları konusunda deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu dersi ile sadece metin analizine odaklanılmamakta, filmler aynı zamanda tarihsel, kültürel, estetik ve ideolojik bağlam içerisine konumlandırılarak da değerlendirilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
aSSOC pROF Dr. Dilek İmançer
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: ADANIR, Oğuz (1994); Sinemada Anlam ve Anlatım, 2. Basım, Ankara: Kitle Yayınları. ARION, Daniel (1995); Film Dilinin Grameri I ve II, İst.: İletişim Sanatları Yayınevi. BERGER, John (1990); Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, İstanbul: Metis Yayınları. BORDWELL, David (1985), Narration in the Fiction Film, Madison: University of Wisconsin Press. BURTON, Graeme (1995); Görünenden Fazlası, Çev: Nefin Dinç, İstanbul: Alan Yayınları. FİSKE, John (1996); İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev: Süleyman İrvan, Ankara: Ark Yayınları. GÜÇHAN, Gülseren (1999); Tür Sineması Görüntü ve İdeoloji, Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1171. KILIÇ, Levend (2000); Görüntü Estetiği, İstanbul: İnkılap Yayınları. LOTMAN, Yuriy M. (1986); Sinema Estetiğinin Sorunları: Filmin Semiotiğine Giriş, Çev: Oğuz Özügül, İstanbul: De Yayınevi. MAMET, David (1997); Film Yönetmek Üzerine, Çev: Gülnur Güven, Ankara: Doruk Yayımcılık. MASCELLİ, Joseph V. (2002); Sinemanın 5 Temel Öğesi, Çev.: Hakan Gür, Yayına Haz.: Nadi Kafalı, Ankara: İmge Kitabevi. MİKOS, Lothar (2003); Film und Fernsehanalyse, UVK Verlaggeselschaft, Stutgart. MODLESKİ, Tania (1998); Eğlence İncelemeleri, İstanbul: Metis Yayınları. MORAN, Berna (1981) ; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İst.: Cem yayınları. PARSA, Seyide & PARSA, Alev Fatoş (2002); Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. RİFAT, Mehmet (1993); Homo-Semioticus, İstanbul: COGİTO Y.K.Y. RİFAT, Mehmet (1997-1998); XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Çev: Mehmet Rifat -Sema Rifat, 2 Cilt, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. RYAN, Michael – KELLNER, Douglas (1997); Politik Kamera, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. VARDAR, Bülent (2000); Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Ögeleri, İstanbul: Beta Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr