Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004202019TELEVİZYON BELGESELLERİ Seçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Televizyonun ve dijital teknolojinin belgesel filme olan etkilerinin ve yeni melez formların ortaya çıkışındaki faktörlerin anlaşılmasını sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DR.ÖĞR.ÜYESİ SEDA SÜNBÜL OLGUNDENİZ
Öğrenme Çıktıları
11.Belgesel film tarihi ve akımlarıyla ilgili bilgi birikimi sağlamak.
22.Belgesel film ve televizyon belgeselleri konusunda kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak
33.Belgesel film konusunda düşünme ve araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Gelenekselden dijital yayıncılık dönemine kadar belgeselin geçirdiği dönüşüm süreci. Belgeselde içerik ve biçim.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Belgesel filmin temel karakteristiği ve öyküsü
2Belgesel filmde akımlar ve eğilimler
3Belgeselde ilk yıllar
4Televizyonun belgesel filme olumlu ve olumsuz etkileri
5Televizyondan sonra belgesel filmin uğradığı biçim ve içerik değişiklikleri
6Belgesel filmde yeni melez formlar
7Yeni dönem belgesel filmleri
8Arasınav (Vize)
9Dijital teknoloji ve internetin belgesel filme getirdiği avantaj ve dezavantajlar
10TRT’de belgesel film anlayışı
11Ulusal kanalların belgesel film anlayışı
12Tematik belgesel film kanalları –I-
13Tematik belgesel film kanalları kanalları –II-
14Bağımsız belgesel film yapımcılığı
15Genel tartışma ve değerlendirme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Paul Rotha; Belgesel Sinema, Çev. İbrahim Şener, Sistem Yayınları, İstanbul, 1995 Melek Atabey; “Belgesel Film Yapımında Yeni Yönelimler ve Melez Formlar”, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı:1, 2
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Makale Kritik Etme717
Bireysel Çalışma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8324
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15  44 44 5      
ÖÇ24  54 44 4      
ÖÇ34 444 44 4      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr