Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004282019VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, veri toplama yöntemlerinin verilerek, verilerin işlenmesi, gösterilmesi, ortalamalar, örneklem teorisi, hipotez testleri gibi istatistiksel açıdan bu verilerin SPSS programı kullanılarak değerlendirme tekniklerinin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Büyüköztürk Şener, Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2007 • Tekin, Vasfi, N., SPSS Uygulamalı İstatistik, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006 • Baş, T., Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006. • Akın, F., Sosyal Bilimlerde İstatistik, Ekin Yayınları, Bursa, 2002. • Altunışık R.vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2002. • Baskan, Ş., Araştırma Yöntemleri ve Örneklemeye Giriş, İzmir, 1998. • Serper, Ö. &Gürsakal, N., Araştırma Yöntemleri, Filiz Kitabevi, İstabul, 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr