Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002282019SENARYO YAZARLIĞI UYGULAMALARI Seçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders senaryo yazarlığı dersi alan öğrencinin senaryo uygulama pratiğini geliştirmeye yöneliktir. Klasik dramatik yapıya dayalı senaryo yazım kurallarının uygulandığı kısa film senaryoları hazırlayıp çekim uygulamalarını yaptırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Dilek Takımcı
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Senaryo Yazarlığı dersinden başarılı olunması tavsiye edilir
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uygulama pratiğini geliştirmek amacıyla klasik dramatik yapıya dayalı senaryo yazım kuralları incelenecek ve bu anlayışa uygun kısa film senaryolarının yazım ve çekim uygulamaları gerçekleştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKYÜREK, Feridun (2004), Senaryo Yazarı Olmak, MediaCat, Ankara. ASLANYÜREK, Semir (1998), Senaryo Kuramı, Pan Yayıncılık, İstanbul. BAŞOL, Öktem (2010), Senaryo Kitabı, Pana Film Yayınları, İstanbul. CHION, Mıchel (1987), Bir Senaryo Yazmak, Afa yayıncılık, İstanbul. ÖNGÖERN, M. Tali (1982), Senaryo ve Yapım, Alan Yaıncılık, İstanbul. MİLLER, William (1993), Senaryo Yazımı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. MASCELLİ, Joseph V. (2002), Sinemanın 5 Temel Öğesi, çev: Hakan Gür, İmge yayınları, İstanbul. WELLMAN, Wendel (2004), Senaryo, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr