Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002112019SANAT AKIMLARI VE SİNEMASeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sanat Akımlarının Sinemayla olan bağlantısının değerlendirilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Burcu Balcı
Öğrenme Çıktıları
1Sanat akımlarını öğrenmek.
2Sanat Akımlarının Sinemaya yansımasının değerlendirilmesi
3Sinema alanında sanat akımlarından etkilenerek üretmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Sanat akımları ve sinema
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sürrealizm ve Sürrealist Sinema: Bir Endülüs Köpeği
2Minimalizm ve Robert Bresson sineması
3Minimalizm ve İran sineması: Abbas Kiarostami
4Varoluşçuluk ve Stanley Kubrick sineması
5Dadaizm ve Fransız Avantgarde sineması
6Dadaizm ve Amerikan Deneysel sineması: Maya Deren
7Pop Art ve Andy Warhol sineması
8Ara sınav
9Gerçekçilik ve Belgesel: Kuzeyli Nanook’tan Night & Fog belgeseline
10Gerçekçilik ve Avrupa sineması: Dardenne Kardeşler
11Fransız Şiirsel Gerçekçiliği: Jean Vigo, Claire Rene ve Marcel Carne
12Kübizm, Guernica, Akira Kurosawa ve Rashomon filmi
13Dışavurumculuk ve Sinemada Van Gogh: Loving Vincent ve Akira Kurosawa’nın Düşler filmi
14Filmlerde kullanılan önemli tablolar (Last supper tablosu ve New Testament filmi)
15Filmlerde kullanılan önemli tablolar (İnci Küpeli Kız tablosu ve İnci Küpeli Kız filmi)
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Sanatın Gizli Dili, Sarah Carr-Gomm, İnkılap, İstanbul, 2014. • …İzmler Modern Sanatı Anlamak, Sam Phillips, Yem Yayın, İstanbul. • 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar (2008). Antmen, A. İstanbul: Sel Yayıncılık. • Sanatın Anlamı, Herbert Read, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, 2014. • Batı Edebiyatında Edebi Akımlar (2010). Çetişli, İ. Ankara: Akçağ Yayınları. • …İzmler Sanatı Anlamak (2010). Little, S. İstanbul: YEM Yayın. • Dünya Sinemasında Akımlar (2009). Coşkun, E.,Phoenix Yayınevi, Ankara. • Sinema Akımları (2012).Clarke, J. Kalkedon, İstanbul. • Sanatın Tüm Öyküsü, Genel Editör: Stephen Farthing, Hayalperest Yayınevi, Çin, 2014. • A World History of Art, Hugh Honour, John Fleming, Laurence King Publishing, 2005. • Sinemada Akımlar (2009). Biryıldız, E. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. • Sinemanın Tüm Öyküsü, Genel Editör: Philip Kemp, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, 2014.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma9218
Okuma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15     5         
ÖÇ25     5         
ÖÇ35     5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr