Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002132019MİTOLOJİ VE GÖRSEL SANATLARSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Mitoloji ile Sanat tarihinde farklı güzellik anlayışlarının sergilenmesi ile zengin ve çok yönlü bir estetik duygusu kazandırarak tasarımsal yaratıcılığı beslemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mitoloji, Mitolojinin doğuşu, Farklı kültürlerde farklı mitolojilerin oluşum nedenleri, Modern sanatta ve modernizm sonrasında mitolojinin ele alınışı, Antik Yunan Sanatında ve Helenistik Sanatında Mitolojik betimlemeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Can,Şefik, Klasik Yunan mitolojisi. İnkılap İstanbul 1997 Carpenter, Thomas H., Antik Yunan'da sanat ve mitoloji. Homer İstanbul 2002 Erhat, Azra Mitoloji sözlüğü. Remzi Kitabevi İstanbul 1989 Estin, Colette, Yunan ve Roma mitolojisi. TÜBİTAK Ankara 2003 Fink, Gerhard, Antik mitolojide kim kimdir Kabalcı İstanbul 1997 Frazer, J. G., Altın Dal Dinin ve Folklorun Kökleri 1 ve 2. İstanbul. 2007. Grave, Robert, Yunan Mitleri. İstanbul 2004. Hamilton, Edith, Mitologya Varlık İstanbul 2002 Kozanoğlu, M. Tahsin, Yunan mitolojisi. Düşünen Adam Yayınları İstanbul 1994 Köhlmeier, Michael, Tanrıların masalları: Mitolojinin öyküsü. Yurt Kitap İstanbul 200
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr