Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002172019TÜKETİM KÜLTÜRÜSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Tüketim kültürü kavramının ve tüketim kültürü-medya ilişkisinin farklı yaklaşımlar üzerinden açıklanması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Favaro
Öğrenme Çıktıları
1Tüketim kültürü kavramını açıklayabilme
2Tüketim kültürünün medya ile olan ilişkisini kavrayabilme
3Gündelik yaşamda tüketim kültürüne dair pratikleri saptayabilme
4Tüketim kültürü, benlik sunumları ve pazarlama stratejileri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Tüketim toplumu ve tüketim kültürü Kitle kültürü Küreselleşme Popüler kültür Pazarlama stratejileri Tekno-kültür Cool kavramı Benlik sunumları Karşı kültür/alt kültür
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi
2Tüketim ve kimlik ilişkisi
3Popüler kültür ve kimlik ilişkisi
4Duygusal tasarımlar
5Mutluluk arayışı ve benlik sunumları
6Kaygı ve benlik sunumları
7Bireysellik, bağ arayışı ve gelip geçicilik
8Ara sınav (Vize)
9Ben odaklılık
10Cool kavramı
11Cool kavramı ve şöhret kültü
12Postmodern karakter
13Simülasyon evrenleri ve fantezi
14Karşı kültür ve kitle kültürü
15Karşı kültür ve popüler kültür
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
SENNETT, Richard, Yeni Kapitalizmin Kültürü, Çev. Aylin Onacak, 2011, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. BAUMAN, Zygmunt, Yaşam Sanatı, Çev. Akın Sarı, 2011, İstanbul: Versus Kitap. FUNK, Rainer, Ben ve Biz – Postmodern İnsanın Psikanalizi, Çev. Çağlar Tanyeri, 2007, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. RITZER, George, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev. Şen Süer Kaya, 2000, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. POUNTAIN D., ROBINS D., Cool Bir Tavrın Anatomisi, Çev. Aslı Ağca, 2002, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. SENNETT, Richard, Karakter Aşınması, Çev. Barış Yıldırım, 2011, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. SCHROEDER, Jonathan E., Visual Consumption, Routledge, 2002: London-New York.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14325234223      
ÖÇ24325234224      
ÖÇ34225124123      
ÖÇ44325134324      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr