Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002212019BASIN FOTOĞRAFÇILIĞISeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin Amacı Basın fotoğrafçılığı dersi iletişim fakültelerinde öğrenim görüp sonrasında yazılı ve görsel basında görev alacak olan öğrencilerin teorik ve pratiğe yönelik bilgi edinmelerini amaç edinmektedir. Dersin çıkış noktası haber fotoğrafının nasıl üretilmesi gerektiği ve haber fotoğrafının gazetede yer alabilme kriterleridir. Özellikle ulusal ve yerel basında fotoğrafçı ya da fotomuhabir olarak çalışacak öğrencilerin fotoğraf üretirken dikkat etmesi gereken unsurlar detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Aynı zamanda basın fotoğraflarının gazetelerde yer alma süreçleri, editörlerin fotoğrafları seçerken dikkat ettiği kriterler ve gazetelerde yer alan fotoğrafların kamuoyuna etkisi anlatılacaktır. Gazetelerin ideolojik kimlikleri ile doğru orantılı olarak kullanılacak fotoğrafların propaganda yapabilme özellikleri üzerinde durulacaktır. Basın fotoğraflarının okur ile olan ilişkisindeki olumlu ve olumsuz etkileri aktarılarak, hukuki ve etik yönleri irdelenmeye çalışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Ahmet İmançer
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Basın fotoğrafçılığı dersi iletişim fakültelerinde öğrenim görüp sonrasında yazılı ve görsel basında görev alacak olan öğrencilerin teorik ve pratiğe yönelik bilgi edinmelerini amaç edinmektedir. Dersin çıkış noktası haber fotoğrafının nasıl üretilmesi gerektiği ve haber fotoğrafının gazetede yer alabilme kriterleridir. Özellikle ulusal ve yerel basında fotoğrafçı ya da fotomuhabir olarak çalışacak öğrencilerin fotoğraf üretirken dikkat etmesi gereken unsurlar detaylı bir şekilde açıklanacaktır. Aynı zamanda basın fotoğraflarının gazetelerde yer alma süreçleri, editörlerin fotoğrafları seçerken dikkat ettiği kriterler ve gazetelerde yer alan fotoğrafların kamuoyuna etkisi anlatılacaktır. Gazetelerin ideolojik kimlikleri ile doğru orantılı olarak kullanılacak fotoğrafların propaganda yapabilme özellikleri üzerinde durulacaktır. Basın fotoğraflarının okur ile olan ilişkisindeki olumlu ve olumsuz etkileri aktarılarak, hukuki ve etik yönleri irdelenmeye çalışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı /Malzemesi/Önerilen Kaynaklar Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: 1. Suat Gezgin, Basında Fotoğrafçılık, Der Yayınlan, İstanbul, 1994. 2. Gazi Yüksel, Basın Fotoğrafçılığının Sırları, Işık Kitabevi, Kıbrıs, 2001. 3. Oktay Taş, Çağdaş Gazete Tasarım^ Ankara, 1993. 4. Mehmet Ünal, Yaşamın Aynası Fotoğraf, İstanbul, Gendaş AŞ, 1999. 5. Çerkeş Karadağ, Sözde Fotoğraf, İstanbul, İmge Kitabevi, 2000. 6. Gültekin Çizgen, Fotoğrafın Görsel Dili, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınlan, 1998. 7. Nazif Topçuoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1992. 8. Nazif Topçuoğlu, Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor?, İstanbul, YKY, 2000. 9. Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınlan, 1993. 10. John Berger, O Ana Adanmış, Türkçesi: Yurdanur Salman-Müge Gürsoy, İstanbul, Metis Yayınları, 1986. 11. John Berger, Görme Biçimleri, İstanbul, Metis Yayınlan, 1993. 12. Roland Barthes, Camera Lucida, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınlan, 1992. 13. Greame Burton, Görünenden Fazlası, İstanbul, Alan Yayınlan, 1995. 14. İhsan Derman, Fotoğraf ve Gerçeklik, Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 1991. 15. Ahmet tmançer, Türk Gazeteciliğinde Basın Fotoğraflarının Kamuoyu Oluştıırulmasındaki Rolü, E.Ü.S.B.E. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 1993
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr