Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002292019FOTOĞRAFÇILIK UYGULAMALARISeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Siyasal, ekonomik olaylar ve polis-adliye, magazin, spor, arkeoloji, sanat, ulusal ve uluslar arası konular, sel deprem, yıldırım gibi doğal felaketleri de kapsayan basın fotoğrafçılığı ve tanıtım fotoğrafçılığı konusunda proje ürettirmek ve bu tür konularda farkındalık yaratmak. Öğrencileri kalifiye fotoğraf becerileri ve deneyimleri ile görsel medya sektörü için hazırlamak. Aynı zamanda öğrencilere uygulamada yardımcı olacak teorik bilgiyi vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Ahmet İmançer
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fotoğrafçılığın temel kavramları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Atilla Girgin, Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiği, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2000 • B. Claasz Coockson, Arkeolojik İllüstrasyon ve Fotoğrafçılık, Aytaşı Yayıncılık, 2006 • Banu Dağtaş, Reklamı Okumak, Ütopya Yayınları, 2003 • Catherine A. Lutz, National Geographic’i Doğru Okumak, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2005 • Enis Batur, İmgeleri Kim Dinler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004 • Faruk Akbaş Fotoğraf Teknik Okumaları, Say Yayınları, İstanbul, 2006 • Gisele Freund, Fotoğraf ve Toplum, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2006 • Graeme Burton, Görünenden Fazlası, Alan Yayıncılık, 1995 • Henri Cartier Bresson, Karar Anı, Yazı-Görüntü-Ses Yayınları, 2006 • John Berger, Anlatmanın Başka Bir Biçimi, Agora Kitaplığı, 2007 • Ken Light, Çağımızın Tanıkları Fotoğraflar ve Yorumlar, Fotoğrafik Vizyon Yayınları, 2002 • Levend Kılınç, Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi, Dost Kitabevi, Ankara, 2008 • Mary Pierce, Fotoğraf, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004 • Metin Kasım, Reklam Fotoğrafçılığı, Çizgi Yayınevi, Konya, 2004 • Nükhet Vardar, Marka Fotoğrafları, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007 • Özcan Yurdalan, Belgesel Fotoğraf ve Fotoröportaj, Agora Kitaplığı, 2007 • Özer Kanburoğlu, A’Dan Z’ye Fotoğraf, Say Yayınları, İstanbul, 2004 • Suat Gezgin, Basında Fotoğrafçılık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2002 • Tom Ang, Dijital Fotoğrafçılık, İnkılap Yayınevi, 2004 • W. Schneıder P.-J. Raue Gazetecinin El Kitabı, Çev: Işık AYGÜN, Konrad Adenaur Vakfı, Ankara, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr