Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002122019SEMİYOLOJİSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bu bilim dalını ilgilendiren hastalıkların belirtilerinin incelenmesidir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Oğuz Aktener
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Ağrı ile ilgili bulgular, Dişteki renk değişiklikleri, Mukoza ve gingivadaki değişiklikler, Vitalite testleri, Radyografik bulgular
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Cohen S, Burns RC, Patways of the Pulp, 19. baskı, Mosby, Elsever, 2006 • Hargreaves KM, Goodis HE, Seltzer and Bender’s Dental Pulp, Quintessence Boks, 2002 • Walton RE, Trobinejad M,Principles and Practise of Endodontics,WB Saunders, 2001 • Ingle JI, Bakland LK, Endodontics; BC Decker Inc, 2002 • Çalışkan MK, Endodontide Tanı ve Tedaviler, Nobel Tıp Kitapları, İstanbul 2006
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr