Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002872019AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Üniversite öğrenimini sürdüren uluslararası öğrencilerin görsel ve işitsel Türkçe malzemeleri kavrama ve çözümleme becerilerini ve Türkçe sözcük dağarcıklarını geliştirerek Türkçe hakimiyetlerini arttırmak, Türkçeyi yabancı dil olarak edinmelerine yönelik analitik ve uygulamalı çalışmalar yapmak, akademik yazı ve sunum tekniklerini göstererek kendilerini akademik olarak sözlü ve yazılı ifade edebilmelerine destek olmak, akademik/bilimsel okuma ve yorumlama yapabilme becerilerini geliştirmek ve akademik Türkçe seviyelerini yükselterek Türkçe yazılı metinleri çözümleyebilme becerilerinin gelişimine katkı sunmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkçe konuşmaları seçici dinleme yöntemiyle anlar ve konuşmaların konularını özetler ve hakkında yorumlar yapar.
2Türkçe literatürden metinleri tüm ayrıntılarıyla anlar, bu metinlerdeki derin ve yan anlamları algılar, bu metinleri konusu, teması, iletileri yönünden yorumlar, bu metinlerdeki jargon, argo, deyim gibi söz ve sözcük varlığını seçer ve anlar.
3Öğrenciler kendi fikir ve kanaatlerini yanlış anlamalara yol açmaksızın karşı tarafa iletebilir; kendini akıcı ve kesin bir dille ifade edebilir ve farklı ifade olanaklarından rahatlıkla yararlanır.
4Yazılarında, hedef kitlesine uygun bir dil ve tarz seçer, farklı anlatım tekniklerinden yararlanır ve konuya uygun sözcük, kavram, söz ve ifadeler seçer.
5Dinlediği konuşma ve metinlerdeki örtülü anlamları seçer ve teknik ve bilimsel terimlerle hazırlanmış konuşmaları anlar.
6Okuduğu metinlerin ana fikrini anlar ve metinlerdeki başlık, alt başlık ve konu arasındaki ilişkiyi seçer.
7Mesleki konulardaki görüşlerini ayrıntılı olarak yazarak anlatabilir, karmaşık konularda yazılı kompozisyonlar oluşturabilir ve yazdığı metnin ana fikrini yardımcı düşüncelerle destekleyebilir.
8Yazınsal metinle bilimsel metin arasındaki farkları çok net anlar ve her iki metin türünün bir arada bulunduğu parçalardaki geçişleri çok net olarak seçer.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası öğrencilerin Türkçe okuma, dinleme, konuşma ve yazma dil becerilerini geliştirmeye yönelik okuma metinleri, dinleme kayıtları, konuşma görevleri ve yazma konularının sınıf içi etkinlikleri. Öğrencilerin Türkçe tez, makale, sunum, rapor vb. gibi bilimsel çalışmalar hazırlayabilmesine yönelik faaliyetler. Öğrencilerin herhangi bir konu hakkında Türkçe hazırladıkları bilimsel çalışmaları topluluk önünde işitsel ve görsel olarak sunabilmelerine yönelik faaliyetler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dinleme metnine yönelik tahminde ve çıkarımda bulunabilme, ön bilgileri aktif hale getirip kullanabilme, metindeki anahtar sözcükleri anlamlandırabilme, metni çözümleme ve özetleyebilme, metin türlerini ayırt edebilme, resmî yazı türlerini kavrayabilme, yazma hedeflerini belirleyebilme, amaca yönelik araştırma yapabilme.
2Metni göz atarak okuyabilme, metnin içeriğini analiz edebilme, seçici dinleme tekniğini kullanabilme.
3Dinlediği bir metni özetleyebilme, dinlediği cümleleri dolaylı aktarabilme, metnin anlatım tarzını analiz edebilme, metni odaklanarak okuyabilme.
4İlk paragraftan metnin içeriğini tahmin edebilme, Cornell not alma tekniğini kullanabilme.
5Zıtlık ve paralellik kuran yapıları ayırt edebilme, tanımlayıcı ve yaratıcı metinler yazabilme, sunumu değerlendirebilme.
6Bilimsel kaynak türlerini ayırt edebilme, kütüphane ve internet araştırması yapabilme, akademik metin türlerini ayırt edebilme.
7Akademik metnin biçimsel özelliklerini ayırt edebilme, metindeki referansları kaynakçada gösterebilme, dolaylı ve doğrudan alıntıları ayırt edebilme, sunum için hazırlık yapabilme, sunumu dinleyip anlayabilme, bilgi fişi oluşturabilme.
8Özet bildirinin içeriğini anlayabilme, bildirinin bölümlerini ayırt edebilme, özet bildiri yazabilme, tablo ve grafikleri okuyabilme, verileri görsel hale getirebilme.
9Bir içeriği yeniden başka bir şekilde ifade edebilme, kaynak gösterme, slayt oluşturabilme.
10ARA SINAV
11Farklı grafik türlerini okuyup yorumlayabilme, dijital okuma yapabilme, makalenin içeriğini özetleyebilme, makale yazım sürecine hazırlık yapabilme.
12Özet bölümü yazabilme, giriş bölümünün işlevini ayırt edip giriş paragrafı yazabilme, yöntem bölümünün işlevini kavrayabilme ve yöntem bölümü için paragraf yazabilme.
13Bulgular ve yorum bölümünün işlevini ayırt edebilme, kaynakça bölümünün işlevini ayırt edebilme, dinlerken kendi notlarını alabilme, sözlü özet yapabilme, düşünce yazı türlerini ayırt edebilme, düşünce yazısı yazabilme.
14Görsellerden metnin içeriğini anlayabilme, dinleyici notlarının işlevini anlayabilme, dinleyici notlarını yazabilme.
15Öz geçmişin işlevini anlayabilme, kronolojik öz geçmişini yazabilme, kapak mektubu yazabilme
16YIL SONU SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11919
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ13               
ÖÇ2 3    5         
ÖÇ3        2       
ÖÇ4   4   4        
ÖÇ5 4  5    3      
ÖÇ6       4        
ÖÇ7 5   4          
ÖÇ8   4    3       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr