Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001552009İLETİŞİM TARİHİSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kitle iletişim araçlarının tarihçesini dünyada ve Türkiye’de toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve teknolojik değişimlerle birlikte vererek, Sözlü Kültür, Yazılı Kültür (Chirogarfik Kültür), Tipografik Kültür (Matbaa Kültürü) ve Elektrik-Elektronik Kültürün (Medya Kültürü) ortaya çıkışını özellikleriyle birlikte topluımsal yaşantıya etkilerini öğrenciye kavratabilme ve Dünyada ve Türkiye’de tarihsel süreç içinde ilk haberleşme biçimlerinin yanında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki haberleşmeyi ve ilk gazeteler ve önemini açıklayabilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asist.Prof.Dr. Soner YAĞLI
Öğrenme Çıktıları
1Disiplinlerarası çözümlemelerde disiplin bilimlerinin kullanılabilirliğini kavrama becerisi.
2Kitle iletişim araçlarının gelişim çizgisini anlama gücü.
3İletişimin tarihsel süreç içinde kültür ile ilişkisini vurgulayabilme becerisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim ve Tarih arasındaki ilişkinin sorgulanması, İletişim tarihinin alanı, İletişim tarihinin kültürler, araştırmalar ve devrimler açısından bölümlendirilmesi, Sözlü kültür ve iletişim araçları/biçimleri, Yazılı (Chirografik) Kültür ve iletişim araçları/biçimleri ve dünyadaki siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişim, Matbaa (Tipografik) Kültürü ve iletişim araçları/biçimleri ve dünyadaki siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişim, Tarihte ilk haberleşme/iletişim biçimleri ve sistemler, Roma Sonrası Avrupa’da haberleşme/iletişim biçimleri ve sistemleri, Doğudaki ilk haberleşme sistemleri, Dünyadaki değişimler çerçevesinde çağdaş haberleşmenin başlaması ve araçların gelişimi, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki haberleşme/iletişim sistemi. Türkiye’de Çağdaş haberleşme/iletişim, Elektrik-Elektronik Kültür (Medya Kültürü) ve dünyadaki siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişim.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amaç ve tanıtımıTanışma
2İletişim ve Tarih arasındaki ilişkinin sorgulanmasıKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
3İletişim tarihinin alanıKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
4İletişim tarihinin kültürler, araştırmalar ve devrimler açısından bölümlendirilmesiKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
5Sözlü kültür ve iletişim araçları/biçimleriKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
6Yazılı (Chirografik) Kültür ve iletişim araçları/biçimleri ve dünyadaki siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
7VizeBilgi ölçümü
8Vizenin değerlendirilmesi, Matbaa (Tipografik) Kültürü ve iletişim araçları/biçimleri ve dünyadaki siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
9Tarihte ilk haberleşme/iletişim biçimleri ve sistemlerKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
10Roma Sonrası Avrupa’da haberleşme/iletişim biçimleri ve sistemleri, Doğudaki ilk haberleşme sistemleriKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
11Dünyadaki değişimler çerçevesinde çağdaş haberleşmenin başlaması ve araçların gelişimiKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
12Osmanlı İmparatorluğu’ndaki haberleşme/iletişim sistemiKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
13Türkiye’de Çağdaş haberleşme/iletişimKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
14Elektrik-Elektronik Kültür (Medya Kültürü) ve dünyadaki siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişim. Konuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
15Genel değerlendirmeKonuya ilişkin değerlendirme, anlatım ve tartışma
16FinalBilgi Ölçme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İletişim Tarihi – Massimo Baldini, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2000. İletişim ve Tarih – Korkmaz Alemdar, İmge Kit., Ankara, 1983. İmparatorluk ve İletişim Araçları – Harold A.Innis, Çev.: Nurcan Törenli, Ütopya Yayıncılık, İstanbul, 2007. Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi - Jean-Noel JEANNENEY, YKY, İstanbul, 1998. Medyanın Toplumsal Tarihi – Peter Burke, Çev.: İbrahim Şener, İzdüşüm Yayınları, İstanbul, 2004. Basın Tarihi, Osmanlı’dan 21.Yüzyıla – Orhan KOLOĞLU, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2006. Tarih Sümer’de Başlar – S.Noah KRAMER, Kabalcı Yay., İstanbul, 1992. Dedikodu&Söylenti – Jean-Noel KAPFERER, İletişim Yay., İstanbul, 1990. 1929 – Ahmet SİPAHİOĞLU, Metis Yay., İstanbul, 1997. Bir Maniniz Yoksa Annemler Size gelecek – Ayfer TUNÇ, YKY, İstanbul, 2001. Medya Dünyası - Jean-Marie CHRAON , İletişim Yay., İstanbul, 1992. Siyasi Tarih / İlkçağlardan 1918’e - Oral SANDER, İmge Kit., Ankara, 1993. Siyasi Tarih 1918-1994 - Oral SANDER, İmge Kit., Ankara, 1994. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam – Suraiya FAROQHI, Tarih Vakfı Yay., İstanbul, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11313
Okuma10440
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1445454
ÖÇ2445454
ÖÇ3445454
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr