Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001582009VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, veri toplama yöntemlerinin verilerek, verilerin işlenmesi, gösterilmesi, ortalamalar, örneklem teorisi, hipotez testleri gibi istatistiksel açıdan bu verilerin SPSS programı kullanılarak değerlendirme tekniklerinin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi.
2Araştırma yöntemlerinin özelliklerini kavrayabilme
3Araştırmada örneklem seçme türlerini kavrayabilme
4Araştırmada veri analizi süreçlerini inceleyebilme
5SPSS programı ile veri analiz edebilme
6Araştırma raporu hazırlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Araştırma ve sınıflandırılması, Verinin Tanımı ve Çeşitleri, Veri toplama yöntemleri, Anket tekniği, Soru hazırlama Teknikleri ve soru tipleri, Anketin Oluşturulması, Evren ve Örneklem, Örneklem Çeşitleri, Değişken ve Çeşitleri, Tanımlayıcı İstatistik, Frekans Dağılışları,Çapraz Tabloların Oluşturulması, Araştırma Raporunun Hazırlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Araştırma ve sınıflandırılmasıOkuma-Kaynak Tarama[Altunışık R.vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2002]
2Verinin Tanımı ve ÇeşitleriOkuma-Kaynak Tarama[Altunışık R.vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2002]
3Verinin Tanımı ve ÇeşitleriOkuma- Kaynak Tarama[Baş, T., Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006]
4Anket tekniğiOkuma- Kaynak Tarama[Baş, T., Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006]
5Soru hazırlama Teknikleri ve soru tipleriOkuma- Kaynak Tarama[Baş, T., Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006]
6Anketin OluşturulmasıÖrnek Uygulama
7Evren ve ÖrneklemOkuma- Kaynak Tarama[Baskan, Ş., Araştırma Yöntemleri ve Örneklemeye Giriş, İzmir, 1998]
8Arasınav
9Örneklem ÇeşitleriOkuma- Kaynak Tarama[Baskan, Ş., Araştırma Yöntemleri ve Örneklemeye Giriş, İzmir, 1998]
10Değişken ve ÇeşitleriOkuma-Kaynak Tarama[Altunışık R.vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2002]
11İstatistik ve parametreÖrnek Uygulama
12Tanımlayıcı İstatistikSPSS programı ile uygulama- Ödevlerin Tartışılması
13Frekans DağılışlarıSPSS programı ile uygulama- Ödevlerin Tartışılması
14Çapraz Tabloların OluşturulmasıSPSS programı ile uygulama- Ödevlerin Tartışılması
15Araştırma Raporunun HazırlanmasıSPSS programı ile uygulama- Ödevlerin Tartışılması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Büyüköztürk Şener, Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2007 • Tekin, Vasfi, N., SPSS Uygulamalı İstatistik, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006 • Baş, T., Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006. • Akın, F., Sosyal Bilimlerde İstatistik, Ekin Yayınları, Bursa, 2002. • Altunışık R.vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2002. • Baskan, Ş., Araştırma Yöntemleri ve Örneklemeye Giriş, İzmir, 1998. • Serper, Ö. &Gürsakal, N., Araştırma Yöntemleri, Filiz Kitabevi, İstabul, 1989.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Alan Çalışması31545
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma11515
Bireysel Çalışma13030
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma248
Okuma144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ14    3
ÖÇ24    3
ÖÇ34    3
ÖÇ44    3
ÖÇ54    3
ÖÇ64    3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr