Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803001592009YEREL POLİTİKA VE YEREL İLETİŞİMSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; yerel yönetim, yerel politika, yerel demokrasi, yerel basın ile ilgili kavramsal bilgileri edinmesini, yerel iletişim ağlarının ve kanallarının işleyişini anlamasını; yerel yönetim kurumlarının diğer kurumlar, kamuoyu ve medya ile ilişkileri iletişim boyutuyla irdeleyebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ferlal Örs
Öğrenme Çıktıları
1Yerel yönetim, yerel politika, yerel demokrasi ve yerel iletişim kavramları bilgisi edinir.
2Yerel iletişim ağlarının işleyişini analiz edebilme becerisini kazanır.
3Küreselleşme ve yerelleşme arasındaki ilişkileri irdeleyebilme becerisini kazanır.
4Yerel basının yerel iletişimdeki rolünü ve önemini değerlendirebilme becerisini kazanır.
5Yerel basın kuruluşlarının yapısı, özellikleri ve işleyişi bilgisi edinir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yerel yönetim, yerel politika ve yerel iletişim kavramları, Yerelleşme ve küreselleşme, Türkiye’de yerel politikalar ve yerel yönetimler, Dünyada yerel politikalar ve yerel yönetimler, Yerel medya - yerel yönetim ilişkileri, Yeni iletişim teknolojileri ve yerel iletişim ağları, Kent, kentleşme, kentlilik bilinci ve medyanın sorumluluğu, Örneklerle Türkiye’de yerel iletişim ve yerel medya.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse Giriş
2Demokrasi, küreselleşme ve yerelleşme kavramlarının tanımı.
3Yerel politikalar ve yerel yönetimler
4Yerel iletişim ve yerel siyaset
5Kent, kentleşme, kent iletişimi ve yerel politikalar
6Türkiye'de ve dünyada Yerel yönetimler
7Yeni iletişim teknolojileri ve yerel iletişim ağları
8Ara Sınav
9Yerel basın
10Sosyal politikalar ve yoksullukla mücadele
11Kent iletişiminin yeni boyutları
12Kent iletişimi proje örnekleri
13Öğrenci sunumları
14Öğrenci Sunumları
15Öğrenci Sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ferlal Örs & Mehmet Şakir Örs, Yerelge: Toplumsal Belediyecilik; Yerel Yönetimlerde Üretkenlik, Katılımcılık ve Toplumsal İlişkiler, Etki Yayınevi, İzmir, 2008. Atilla Girgin, Yerel Basın, İÜ. İletişim Fak. Yayınları, İstanbul, 2007. Atilla Girgin, Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik, İnkilap Kitapevi, İstanbul, 2007. Ayşegül Mengi, Yerellik ve Politika Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, İmge Yayınevi, İstanbul, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Seminer133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma41040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)117
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  5           
ÖÇ2 4   4        
ÖÇ3    5         
ÖÇ45             
ÖÇ555 4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr