Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002542010GÜNCEL EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLARSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Medyada çalışacak olanların hem ülkemizde ve hem de dünyada olup biten ekonomik ve sosyal olaylardan haberdar olmasının bir alışkanlık ve ihtiyaç olarak görülebilmesini sağlamak. Bilgi temelli bir toplumda statüleri elinde tutanların doğru, düzeyli ve tarafsız bilgiyi aktarabilmesinin alt yapısını ve davranış setlerini oluşturmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr Öğretim Üyesi Sinem ÇAMBAY
Öğrenme Çıktıları
1Güncel ve ekonomik olaylarla ilgili haberlerin izlenme ve yazımında etik kurallara uyma
2Olayların irdelenmesinde disiplinler arası temel kural bilgilerine sahip olma
3Medyanın güncel olayları aktarımında bilişim teknolojisini kullanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Güncel ve Toplumun Tüm Kesitlerini doğrudan ve dolaylı ilgilendiren bir bakış açısı içinde Güncel ekonomik ve sosyal alayların ne anlama geldiğinin Tanımı, ekonomik sistemlerin içinde siyasal Kültürün Gelişme Sürecinde eğitimin rolü ve Siyasal Kültürün ve ekonomik taleplerin karşılanmasında Türkçe Dilinin Etkileri. Bu bağlamda Popüler Kültürün Türk siyasal ve demokratik Kültürüne ekonomik ve sosyal yapısına Etkileri ve doğruduğu sonuçlar Üretim ve Tüketim İlişkisi, Verimlilik ve Motivasyon ile stressor faktörlerin çalışma psikolojisine etkileri, İstihdamın sağlanmasında yatırım yönetimi, Ekolojik sistemlerin analizi ve hava, su,toprak kalitesiyle gürültü kirliliğinin önlenebilmesinin koşulları, Kurumsallaşma ve davranış setleri açısından önemi ile kamusal ve özel alanın ayrımı ve demoğrafik yapı, kentleşme ve göç sorunlarının uluslararsı boyutları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11-Ekonomik Kurum ve İşletmelerinin yapısı, temel özellikleri, diğer kurumlar ve işletmelerden ayrılan ve siyasal yönetimlerden farklı temel özellikleri,Anlatım
22- İstihdam ve işsizlik ile ekonomik baskının Küresel Boyutları, Küresel Sermayenin Yeni Yüzü, Anlatım
33-Toplumsal Yabancılaşma, Şiddet Olgusu, Tüketim ve Üretim İlişkisi, Anlatım
44-Yabancı Dilde Eğitim ve Sorunları ile Eğitimin Önemi ve Milli Eğitimin Sorunları Bilimsel Faaliyetlerin Darlığı ve Kişisel Argümanların Bilime Etkisi, Anlatım
55- Enerji Kaynaklarımız ve Politikaları, Ekolojik Sistemlerin Analizi, Anlatım
66-Su ve Tarım Politikaları, Madencilik ve Küresel Boyutları, Anlatım
77- Türkçe Dilinin Önemi ve Sorun Başlıkları, Kültürel Erozyon ve Cumhuriyet ile İlişkisi,Anlatım
8Ara SınavAnlatım
9 9-Siyasal Katılım ve Sivil Toplum Örgütlerinin İrdelenmesi, Anlatım
10 10-Adalet Sistemindeki Algısal Farklılıklar ve Hukukun Üstünlüğü İlkesi ve Yerel Yönetimler ve Kentlilik, Dönem Projesi Sunumu
11 11-Siyasal Katılım ve siyasal sosyalleşme süreci-Sivil Yönetimler Olgusu Gazetecilik Ahlakı ve Deneyimsel Gazeteciliğin Önemi Anlatım
12 12-Müzik Kültürünün Yeni Boyutları ve Ulusallaşma Paradoksu, Dönem Projesi Sunumları Dönem Projesi Sunumu
13 13-Göç Olgusunun Ulusal ve Uluslararası Etkileri, Dönem Projesi Sunumları Dönem Projesi Sunumu
14 14-Toplumsal Entegrasyonun Bunalım Sebepleri, Etnisite ve Cemaatleşme, Dönem Projesi Sunumları Dönem Projesi Sunumu
1515-Talep İndirgeme Rejimlerinde Sivil Toplum Örgütleri ve Araştırma Şirketlerinin Rolü Demokrasi İlişkisi, Dönem Projesi SunumlarıDönem Projesi Sunumu
16Final Sınavı SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İsmail DOĞAN, Değişen Türkiye’de Bilim ve Kültür, İmaj Yayınları,1997 Ankara Melek GÖREGENLİ, Çevre Psikolojisinde Temel Konular, E.ü. Yayınları,:130, 2005, İzmir Tülay SÜER, Türkiye Ekonomisi,Sancak Matbaacılık, 1998, İzmir Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi İzlenceleri, Ankara Nurcan TÖRENLİ, Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, 2004, Ankara Ayrıca Serbest Tartışmalı Tüm Yazarlara Ait Yayınlanmış Akademik Bilimsel Makale ve Kitaplar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı177
Derse Katılım14342
Alan Çalışması8324
Proje Hazırlama8216
Proje Sunma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1344533        
ÖÇ24 5 4         
ÖÇ355 454        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr