Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002632010MEDYA VE TOPLUMSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, küreselleşen dünyada, medya gerçekliği hakkında bilgi verilmektedir. Medya kuramları ve medyanın küreselleşme sürecindeki demokrasinin ve çeşitli toplumsal olaylar karşısında tutumunu ve işleyişini önemini ve medyaya çeşitli yaklaşımlar temelinde incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr Sinem ÇAMBAY
Öğrenme Çıktıları
1Küresel dünyada medyanın öneminin bilincine varmak
2Medyanın politik, kültür ve ekonomik alanda önemi hakkında bilgi sahibi olmak
3Uydu teknolojileri ve telekominikasyon teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
4Çeşitli küresel sorunlarda medyanın artan öneminini görebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Küreselleşme ve Medya, Kültür ve medya,medya mülkiyeti, Medya da toplumsal cinsiyet ve ırk temsilleri,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Küreselleşen Dünyada Medyanın ve İletişimin Artan Önemi: Küresel Medya Küresel Politikalar,
2Modern, Postmodern Toplumlarda Medyanın Değişen Rolü ve Önemi
3Kitle toplumu Kitle Kültürü Medya ve Popüler Kültür
4Demokrasi Kamusal Alan ve Medya
5Neoliberalizm Sosyal Hareketler ve Medyada Değişen Temsiller
6Kültürel Emperyalizmi ve medya
7 Sivil Toplum Hareketleri ve Medyanın Önemi
8vize
9Medya, Kültür Endüstrileri ve Değişen Sosyal Dünya
10Medya Mülkiyeti, Medyanın Kontrolü ve Politik Güç ve Medya Üzerinde Politik Etkiler
11Uydu Teknolojileri ve telekomünikasyon ortaklıkları: İletişim Uzamları
12Küresel Gerilimler, Siyaset, Haberler, ve Yeni Toplumsal Hareketler.
13Reklamcılık ve Tüketim Kültürü Medya
14Medya İçeriklerinde Bölümlenme: Toplumsal Cinsiyet, ırk ve Çeşitli Mikro Milliyetçi, vb.
15Toplumsal Ayrımların Temsilinin küresel politikalarda Önemi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
CROTEAU, D. HOYNES W. (2003) Media Sociey: Industries, İmages and Audience, Pine Forge Press. HESMONDHALGH D. (2008) Media and Social Theory, Roudledge. ÖNÜR, N., (2001); Küreselleşen Dünyada İletişim ve Toplum, Alp Yayınevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama10330
Rapor Sunma10330
Proje Hazırlama166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ113   2
ÖÇ23  4  
ÖÇ3 44 55
ÖÇ425  44
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr