Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002632010MEDYA VE TOPLUMSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Medya ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklamak ve medya metinlerinde toplumsal kimliğin nasıl inşa edildiğini ifade etmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr Öğretim Üyesi Sinem ÇAMBAY
Öğrenme Çıktıları
1Medya kavramının önemini anlayabilir
2Medya ve toplum arasındaki ilişkiyi kavrayabilir
3Toplumsal kimliğin medyadaki temsilini kavrayabilir
4Toplum kavramını açıklayabilir
5Toplumsal norm ve kuralların medya yoluyla nasıl kurgulandığını irdeleyebilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Medya ve toplum ilişkisini açıklamak. Medyanın toplumsal kimliğin inşası sürecindeki etkisini irdelemektir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacı ve Tanışma Anlatım
2Medya Kavramı ve Medyanın İşlevleriAnlatım
3Toplum KavramıAnlatım
4Toplumsallaşma AraçlarıAnlatım
5Medya Ve toplum arasındaki İlişkiAnlatım
6Medya OrtamlarıAnlatım
7Toplumdaki Egemen Kültürel Anlayışın Medyaya EtkisiAnlatım
8Vize Sınavı
9Medya ortamlarında kimliğin SunumuAnlatım
10Medyada Kadın KimliğiAnlatım
11Medyada Çocuk KimliğiAnlatım
12Medyada Genç KimliğiAnlatım
13Medyada Yaşlı ve Engelli KimliğiAnlatım
14Medyada Mahremiyet SorunuAnlatım
15Medya Okur YazarlığıAnlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. ARSLAN, A. (2004). Medyanın Birey, Toplum Ve Kültür Üzerine Etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134, s.1-12. 2. ATABEK, N. (2002). Kamuoyu, Medya ve Demokrasi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi Kurgu 19, 223-238. 3. BAHAR, H.İ. (2009). Sosyoloji, 3. Baskı, Ankara: USAK Yayınları. 4. NALÇAOĞLU, H. (2003). Medya ve Toplum İlişkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve. Medya ve Toplum. (Ed). Sevda Alankuş. İstanbul: İletişim Vakfı Yayınları. s. 43-57 5. Yengin, D. (2012). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları. 6. Yengin, D. (2012). Yeni Medyaya Eleştirel Bakış. Yeni Medya Ve… Ed: Deniz Yengin. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınları. 7. Yengin, D. (2012). Sosyal İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonların Oluşturduğu Uygulama Toplumu Olgusu: WhatsApp Uygulaması. Sosyal Medya Akademi. Ed: Tolga Kara, Ebru Özgen. İstanbul: Beta Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Quiz160
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama10330
Rapor Sunma10330
Proje Hazırlama166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ113   2
ÖÇ23  4  
ÖÇ3 44 55
ÖÇ425  44
ÖÇ5 3 23 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr