Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002712010MEDYA VE TOPLUMSAL HAFIZASeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencinin geçmiş bilgisi üzerinde günün şekillendirici etkisini, özellikle basının bu süreçteki rolünü anlamasını sağlamaktır. Gazetecilik pratiğinin sadece güncel gerçekliği değil, geçmiş bilgisini de yapılandırdığı olgusunun öğrenci tarafından kavranması, dersin bir diğer amacıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Gökçen Başaran İnce
Öğrenme Çıktıları
1Toplumsal hafıza kavramını tanımlayabilme
2Sosyal gerçeklik kavramını anlamlandırabilme
3Basının sosyal gerçekliği inşa eden bir aktör olduğunu anlayabilme
4Basının geçmiş bilgisini kullanarak haber üretim sürecini şekillendirdiğini kavrayabilme
5Gazetelerin tarihsel belge olarak kullanılma biçimlerini anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toplumsal hafıza kavramı. Toplumsal Hafıza kavramına temel teorik yaklaşımlar. Basının geçmiş bilgisini kullanma biçimleri. Türkiye’de basın-toplumsal hafıza ilişkisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toplumsal hafıza kavramına giriş (otobiyografik hafıza, kolektif hafıza, kültürel hafıza, sosyal hafıza)
2Toplumsal hafıza kavramına giriş (iletişimsel hafıza, kaydedici hafıza/işlevsel hafıza, yerel/kozmopolit hafıza, resmi hafıza/karşı hafıza, negatif hafıza)
3Toplumsal hafıza kavramına temel teorik yaklaşımlar Emile Durkheim, Maurice Halbwachs, Frederick Bartlett (presentist yaklaşım)
4Toplumsal hafıza kavramına temel teorik yaklaşımlarGeorge Herbert Mead, Eric Hobsbawm&Terence Ranger
5Toplumsal hafıza kavramına temel teorik yaklaşımlarBarry Schwartz, Yael/Eviatar Zerubavel.(konstrüktivist/rölativist yaklaşım)
6Toplumsal hafıza kavramına temel teorik yaklaşımlar (genel değerlendirme)
7Basının toplumsal hafızayı inşa etmede rolü Sosyokültürel analiz – Vygotsky (kültürel dolayımlama ve içselleştirme)
8ARA SINAV
9Basının toplumsal hafızayı inşa etmede rolü Sosyokültürel analiz- Bakhtin (diyaloji)
10Türkiye’de Basın-Toplumsal Hafıza İlişkisi Türk modernleşmesinde basının yeri ve önemi
11Türkiye’de Basın-Toplumsal Hafıza İlişkisi Erken Cumhuriyet Dönemi (toplumsal seferberlik ve hafıza yönetimi) (Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi)
12Türkiye’de Basın-Toplumsal Hafıza İlişkisi Çok partili hayata geçiş (karşı-hafızanın yükselişi)
13Türkiye’de Basın-Toplumsal Hafıza İlişkisi 1980 ‘den günümüze (resmi hafızanın geri dönüşü)
14Türkiye'de Basın-Toplumsal Hafıza İlişkisi (2000ler)
15Dönem Projesi Sunumları Dönem Projesi Sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Connerton, Paul; Toplumlar Nasıl Anımsar?, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996 Assmann, Jan; Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul Halbwachs Maurice, On collective memory , edition& translation: Lewis A. Coser, University of Chicago Press, Chicago, 1992. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Kemalizm (Cilt III), Milliyetçilik (Cilt IV), İslamcılık (Cilt VI) ve Liberalizm (Cilt VII), İletişim Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt166
Beyin Fırtınası248
Rapor Sunma133
Proje Hazırlama11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11717
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11717
Okuma5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1  4           
ÖÇ2  454         
ÖÇ3  4 4         
ÖÇ4  4444        
ÖÇ5554334        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr